Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.05.2013

Finansowanie dojazdu do miejsca pracy pracownikom tymczasowym a koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wypłacone za pokwitowaniem lub wypłacone przelewem pracownikom tymczasowym w celu pokrycia wydatków na dojazd pracowników tymczasowych do miejsca wykonywania pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2013 r. (data wpływu 14.02.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaty środków na dojazd do miejsca pracy pracownikom tymczasowym - jest prawidłowe. 

UZASADNIENIE

W dniu 14.02 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaty środków na dojazd do miejsca pracy pracownikom tymczasowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od roku 2012 posiada status agencji pracy tymczasowej. W lipcu 2012 r. Wnioskodawca podpisał umowę z kontrahentem z Francji, na podstawie której Wnioskodawca zobowiązał się zatrudnić i oddelegować pracowników do pracy we Francji - zgodnie z umową o świadczenie usług na użyczanie pracowników tymczasowych do prac budowlanych. Wnioskodawca zobowiązał się dostarczyć personel za odpowiednim wynagrodzeniem. Wnioskodawca nie posiada zakładu we Francji w rozumieniu art. 5 umowy z dnia 213 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Pracownicy tymczasowi są zatrudniani i oddelegowani na okres od 1 m-ca z założeniem przedłużania umów na czas określony - maksymalnie do 18 m-cy. Pracownicy tymczasowi są zatrudniani od 1-go dnia pracy tylko i wyłącznie w celach oddelegowania ich do pracodawcy użytkownika francuskiego, jak również zatrudniani przez Wnioskodawcę w celu oddelegowania ich do kontrahentów polskich - dalej zwanymi pracodawcami użytkownikami. Pracownicy tymczasowi delegowani do pracy we Francji mają rezydencję podatkową w Polsce. Praca we Francji wykonywana jest pod kierownictwem i kontrolą kontrahenta francuskiego. Godziny czasu pracy są monitorowane i ewidencjonowane przez kontrahenta francuskiego. Materiały i narzędzia do pracy dostarczane są przez kontrahenta francuskiego. Koszty wynagrodzeń pracownika tymczasowego ponosi Wnioskodawca, przy czym są one naliczane na podstawie ewidencji godzin przysłanych i zatwierdzonych przez kontrahenta francuskiego. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydajność i wyniki pracy pracowników tymczasowych, natomiast pracownicy nie stosujący się do zaleceń i wskazówek kontrahenta francuskiego mogą nie być zatrudnieni ponownie. Wnioskodawca nie zatrudnia osób z Polski do bezpośredniego nadzorowania pracy pracowników oddelegowanych. Delegując pracowników tymczasowych Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu dojazdu pracowników tymczasowych do miejsca określonego w umowie o pracę tymczasową jako miejsce wykonywania pracy we Francji, pod wskazany adres przez Wnioskodawcę do kontrahenta francuskiego, który zgodnie z ustawą o.z.p.t. jest pracodawcą użytkownikiem. Wnioskodawca zgodnie z zawartą umową z kontrahentem francuskim ma obowiązek zapewnić pracownikom środki na dojazd do miejsca pracy, które po wystawieniu faktury sprzedaży przez Wnioskodawcę są zwracane po rozliczeniu każdego miesiąca. Wnioskodawca wypłaca odpowiednie kwoty pracownikom tymczasowym, zapewnia im środki na dotarcie do miejsca pracy, a pracownicy tymczasowi kwitują odbiór kwot w gotówce/lub otrzymują ustalone kwoty przelewem. Wypłacone kwoty nie są traktowane jako wynagrodzenie pracowników tymczasowych. Pracownicy tymczasowi mają obowiązek otrzymane środki pieniężne wydatkować na dojazd do miejsca pracy we Francji. Wysokość wypłaconych kwot ich określana jest wspólnie z kontrahentem francuskim. Po zakończeniu miesiąca pracownicy tymczasowi otrzymują wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn stawki za 1 godzinę pracy określoną w umowie o pracę tymczasową x ilość przepracowanych godzin.

Faktura sprzedaży za rozliczenie miesięczne wystawiana dla kontrahenta z Francji obejmuje: 1) rozliczenie godzin pracy wszystkich pracowników tymczasowych określonych jako iloczyn godzin pracy pracowników x stawka za godzinę, 2) prowizję - wynagrodzenie Wnioskodawcy za usługi pośrednictwa w dostarczeniu pracowników do Francji, 3) zwrot kosztów jakie Wnioskodawca poniósł na zapewnienie dojazdu pracowników tymczasowych do Francji.

Faktura sprzedaży dla kontrahenta z Francji jest wystawiana z informacją na fakturze przy stawce VAT - NR- wraz z informacją, że do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca usługi. Kontrahent francuski jest podatnikiem VAT dla potrzeb transakcji w UE.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

 • Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wypłacone za pokwitowaniem lub wypłacone przelewem pracownikom tymczasowym w celu pokrycia wydatków na dojazd pracowników tymczasowych do miejsca wykonywania pracy we Francji ...
 • Czy Wnioskodawca prawidłowo wystawia faktury sprzedaży i dokumentuje transakcje z kontrahentem z Francji dla potrzeb VAT za usługi na nieruchomościach oddelegowanych pracowników na budowach we Francji...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad:1

Wnioskodawca uważa, że może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wartość wydatków jakie Wnioskodawca ponosi na zapewnienie dojazdu pracowników tymczasowych do Francji. Zdaniem Wnioskodawcy zakwalifikowanie kosztów dojazdu pracownika tymczasowego do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej powinna jest możliwa, ponieważ koszty te pozostają w związku przyczynowo skutkowym z przychodami i nie zostały wymienione w treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

Delegując zatrudnione osoby do pracy we Francji mają zastosowanie przepisy konwencji, tj. umowy polsko-francuskiej. Zgodnie z Komentarzem do art. 15 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD - pkt 8 Komentarza do art. 15 ust. 2 stwierdza, iż pracodawcą w tym znaczeniu jest osoba mająca prawo do prowadzenia prac oraz ponosząca związane z tym ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku więc międzynarodowego najmu siły roboczej funkcje te spełnia na ogól użytkownik siły roboczej. W tym kontekście funkcji pracodawcy nie można przypisać pośrednikowi, czyli Wnioskodawcy. W celu ustalenia, który podmiot (pośrednik czy faktyczny użytkownik siły roboczej) powinien być uznany za pracodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt b) konwencji należy poddać analizie m.in. następujące okoliczności:

 • kto ponosi odpowiedzialność lub ryzyko związane z wynikami pracy pracowników;
 • czy na użytkowniku spoczywa obowiązek instruowania pracownika;
 • czy prace wykonywane są w miejscu znajdującym się pod kontrolą i odpowiedzialnością użytkownika;
 • czy wynagrodzenie pośrednika oblicza się na podstawie czasu wykorzystanego na pracę lub na podstawie jakiegoś związku między wynagrodzeniem pośrednika a pracą pracownika;
 • czy narzędzia i materiały dostarczane są przez faktycznego użytkownika pracy;
 • czy liczbę i kwalifikacje pracowników ok...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »