Fałszywe faktury wystawione przez pracownika a obrót w VAT

Pytanie podatnika: W tym roku została wykryta działalność pracownicy polegająca na fałszowaniu dokumentacji podatkowej oraz oszustwie na szkodę Spółki. Czy w obrocie Spółki należy uwzględnić kwoty wynikające z umów zawieranych przez pracownicę i ukrywanych przed Spółką? Czy faktury dokumentujące te umowy uznać można za prawidłowo wystawione faktury mogące stanowić podstawę do wykonania niezbędnych korekt deklaracji? Czy powtórnie wystawione faktury na mniejszą kwotę rodzą obowiązek zapłaty podatku w oparciu o art. 108 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2013 r. (data wpływu 24.05.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości faktur wystawionych przez nierzetelnego pracownika oraz obowiązku uwzględnienia należności z nich wynikających w obrocie Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.05.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości faktur wystawionych przez nierzetelnego pracownika oraz obowiązku uwzględnienia należności z nich wynikających w obrocie Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W roku 2013 została wykryta działalność pracownicy polegająca na fałszowaniu dokumentacji podatkowej oraz oszustwie na szkodę Spółki. Pracownica Spółki, do której obowiązków należało m.in. kontaktowanie się z kontrahentami (w tym wykonywanie usług na ich rzecz), wystawianie faktur, jak też odbieranie wynikających z nich należności, zawierała w imieniu Spółki umowy. Za powyższe usługi ww. pracownica, w imieniu Spółki wystawiała i doręczała kontrahentom faktury VAT dokumentujące wykonane czynności. W okresie 2008-2012 w stosunku do części z zamówień podejmowane były przez pracownicę czynności polegające na:

pkt a) wystawianiu faktur potwierdzających wykonane usługi z numerem istniejącego już dokumentu, następnie oryginały faktur były doręczane kontrahentom, a ich kopie były zabierane przez pracownicę ukrywane przed Spółką, a pobrane kwoty wynikające z ww. dokumentów w całości trafiały do pracownicy;

pkt b) ukrywaniu kopii faktur (po wydaniu kontrahentom oryginałów faktur dokumentujących wykonanie usługi) i wystawieniu w ich miejsce faktur z tym samym numerem, na rzecz tego samego podmiotu, za wykonanie takiej samej usługi lecz na mniejszą kwotę. W tym przypadku oryginały zaniżonych faktur były zabierane i przechowywane przez pracownicę natomiast kopie trafiały do księgowości Spółki i stanowiły podstawę do rozliczenia podatku przez podatnika. Różnica kwot pomiędzy tak wystawionymi fakturami była pobierana przez pracownicę i nigdy nie zasilała Spółki.

W związku z modernizacją systemów informatycznych Spółki działalność pracownicy została w roku 2013 wykryta. W wyniku działań podjętych przez wspólników pracownica przyznała się do swoich czynów jak również wyjawiła sposób działania. Dostarczyła jednocześnie ukryte faktury, które zabezpieczono w celach dowodowych. Jednocześnie podjęto działania mające na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu prawnego faktur, o których mowa w pkt b) wystawionych na zaniżoną kwotę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w obrocie Spółki należy uwzględnić kwoty wynikające z umów zawieranych przez pracownicę i ukrywanych przed Spółką?
  2. Czy faktury dokumentujące umowy, o których mowa w pkt 1) uznać można za prawidłowo wystawione faktury mogące stanowić podstawę do wykonania niezbędnych korekt deklaracji?
  3. Czy powtórnie wystawione faktury na mniejszą kwotę rodzą obowiązek zapłaty podatku w oparciu o art. 108 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad 1) W obrocie Spółki należy uwzględnić kwoty wynikające z umów ukrytych przed Spółką. Działalność pracownicy do obowiązków której należało m.in. kontaktowanie się z kontrahentami (w tym wykonywanie usług na ich rzecz), wystawianie faktur, jak też odbieranie wynikających z nich należności uznać należy za działalność samej Spółki. W związku z czym usługi przez nią wykonane, mimo ich zatajenia przed Spółką obciążają bezpośrednio podatnika.

Fakt popełnienia po wykonaniu usługi oszustwa na szkodę Spółki nie powoduje, że usługa taka może zostać zakwalifikowana jako czynność, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Mimo tego, że samo oszustwo stanowi przestępstwo, które w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu to uznać należy, że usługi wykonywane przez pracownicę mogą stanowić przedmiot legalnego obrotu i jako takie winny zostać opodatkowane.

Natomiast nadużycie popełnione przez pracownika może być podstawą roszczeń cywilnoprawnych podatnika wobec niego, nie uzasadnia jednak zniesienia obowiązku zapłaty podatku przez podatnika.

Ad 2) W przypadku uznania Spółki, w odniesieniu do ww. usług, za podatnika uznać należy, że czynności wykonane przez pracownicę, które obciążają Spółkę powinny zostać udokumentowane fakturą VAT.

Ponieważ usługi były faktycznie wykonywane, faktury wystawiane były przez osobę do tego uprawnioną a stroną powyższej czynności była sama Spółka to faktury dokumentujące dane czynności powinno się uznać za wystawione prawidłowo. Bez znaczenia jest fakt, że faktury te były ukrywane przed podatnikiem i nie zostały wykazane w rozliczeniu podatku od towaru i usług. W momencie ujawnienia oszustwa i odzyskania ukrytych faktur powinny one stanowić podstawę do dokonania korekt rozliczeń za odpowiednie okresy rozliczeniowe. Mimo dokonywania oszustw na szkodę Spółki po wykonaniu części usług stwierdzić należy, że faktury wystawione w imieniu Spółki przez uprawnioną do tego osobę, opisujące prawdziwe zdarzenia gospodarcze zgodnie ze stanem rzeczywistym stanowią prawidłowo wystawione faktury VAT.

Ad 3) W przypadku opisanym w pkt b) stanu faktycznego, gdy po wykonaniu usługi wystawiono drugą fakturę dokumentującą daną czynność opiewającą na niższą kwotę jednak faktury tej nie doręczono kontrahentowi należy przyjąć, że faktura ta nie rodzi obowiązku zapłaty podatku w niej wykazanego. Fakturą wystawioną w rozumieniu art. 108 ustawy jest tylko taka faktura, która została wprowadzona do obrotu prawnego. Powtórnie wystawione faktury nie były według uzyskanych wyjaśnień doręczane kontrahentom (oryginał był ukrywany, a kopia trafiała do księgowości Spółki i stanowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »