Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.03.2013

Faktury zakupu związane z działalnością zwolnioną w ewidencji VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, wykonującym zarówno czynności zwolnione z podatku jak i opodatkowane. W ślad za tym rozlicza zarówno VAT należny jak i naliczony. Wszystkie faktury sprzedaży oraz faktury zakupu wprowadza do ewidencji vat-owskiej. Czy może on nie ujmować w ww. ewidencji faktur zakupu dotyczących wyłącznie działalności zwolnionej z opodatkowania, jako że faktury te nie mają wpływu na rozliczenia podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2012 r. (data wpływu 26 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości nie ujmowania w ewidencji vat-owskiej faktur zakupu dotyczących wyłącznie działalności zwolnionej z opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości nie ujmowania w ewidencji vat-owskiej faktur zakupu dotyczących wyłącznie działalności zwolnionej z opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: Uczelnia) jest podatnikiem podatku VAT, wykonującym zarówno czynności zwolnione z podatku jak i opodatkowane. W ślad za tym rozlicza zarówno VAT należny jak i naliczony. Wszystkie faktury sprzedaży oraz faktury zakupu wprowadza do ewidencji vat-owskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Uczelnia może nie ujmować w ewidencji vat-owskiej faktur zakupu dotyczących wyłącznie działalności zwolnionej z opodatkowania, jako że faktury te nie mają wpływu na rozliczenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury zakupu dotyczące tylko i wyłącznie działalności zwolnionej z podatku VAT nie muszą być ujmowane w ewidencji vat-owskiej. Faktury te bowiem nie dają prawa do odliczenia VAT, a więc nie generują kwoty podatku do odliczenia. Również w deklaracji VAT-7 w części D - Rozliczenie podatku naliczanego brak jest pozycji, w której ujmowałoby się wartość faktur zakupu związanych z działalnością zwolnioną. Ponadto, do ustalania struktury sprzedaży, decydującej o prawie do odliczenia VAT bierze się pod uwagę wyłącznie faktury sprzedaży, nie zakupu. Nieuwzględnianie w ewidencji vat-owskiej faktur zakupu dotyczących działalności zwolnionej znacznie uprościłoby system ewidencji i zmniejszyło pracochłonność jego prowadzenia, przy czym nie miałoby żadnego wpływu na prawidłowość ustalenia wysokości podatku VAT. Zapewnienie dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie prawidłowości rozliczenia podatku VAT zostałoby zachowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ww. ustawy).

Ustawodawca w ww. przepisie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, iż podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję dla celów podatku od towarów i usług oraz ustanawia co taka ewidencja powinna zawierać. Przy czym nie jest to katalog zamknięty. Ustawodawca poza obowiązkowymi (ściśle wymienionymi) elementami ewidencji wskazał, iż ewidencja prowadzona dla celów podatku VAT może zawierać inne dane - jeżeli mają one na celu prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej. Podatnik ma zatem obowiązek tak prowadzić ewidencję nabycia towarów i usług, aby w sposób prawidłowy - zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym - sporządzić deklarację podatkową.

Jednakże, należy stwierdzić, iż, co do zasady, w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług należy ujmować nabycia towarów i usług...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »