Faktury wystawiane przez nabywcę w imieniu sprzedawcy

Pytanie podatnika: Czy faktura wystawiona przez nabywcę w trybie samofakturowania może zawierać wskazanie „self-billing”, tj. angielski odpowiednik polskiego wyrazu „samofakturowanie”? Jeśli stanowisko Spółki w zakresie pytania pierwszego jest nieprawidłowe, to czy opieczętowanie faktury przez kontrahenta wyrazem „samofakturowanie” czynić będzie zadość wymogowi określonemu w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 24 października 2013 r. (data wpływu 5 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur wystawianych przez nabywcę w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur wystawianych przez nabywcę w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podstawowa działalność gospodarcza Spółki polega na produkcji podzespołów do samochodów osobowych i ich sprzedaży. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności, dokonuje sprzedaży produkowanych podzespołów samochodowych na rzecz wiodących koncernów samochodowych - podmiotów z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej i zarejestrowanych dla celów podatku VAT w jednym z krajów Unii Europejskiej. Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, w związku z dokonywanymi transakcjami, rozpoznaje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów („WDT”) dla celów podatku VAT i wystawia faktury VAT potwierdzające dostawę towarów.

Wnioskodawca rozważa upoważnienie kontrahentów, z którymi współpraca ma charakter długoterminowy, do wystawiania faktur dokumentujących te transakcje w trybie samofakturowania.

W tym celu, stosownie do uregulowań zawartych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, Spółka zawarłaby z kontrahentami porozumienia o samofakturowaniu przez kontrahentów oraz wprowadziłaby procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur wystawionych w trybie samofakturowania. Faktury wystawiane przez nabywców towarów - kontrahentów Wnioskodawcy - będą zawierały wszystkie obligatoryjne elementy faktury dokumentującej WDT, wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 226 pkt 10a dyrektywy z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 2006.347.1, dalej: „Dyrektywa 112”), faktury wystawiane na rzecz Spółki przez kontrahentów w trybie samofakturowania zawierać będą wyraz „self-billing”. Alternatywnie, jeśli zamieszczenie tego dopisku na fakturze wystawionej w trybie samofakturowania nie byłoby wystarczające w świetle § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, kontrahenci mogą nanieść na faktury wystawione w tym trybie, wyraz „samofakturowanie”, przy użyciu pieczątki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy faktura wystawiona przez nabywcę w trybie samofakturowania może zawierać wskazanie „self-billing”, tj. angielski odpowiednik polskiego wyrazu „samofakturowanie”?
  2. Jeśli stanowisko Spółki w zakresie pytania pierwszego jest nieprawidłowe, to czy opieczętowanie faktury przez kontrahenta wyrazem „samofakturowanie” czynić będzie zadość wymogowi określonemu w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1 Spółka uważa, że powyższy zapis czyni zadość uregulowaniu § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, gdyż przepis ten stanowi implementację art. 226 pkt 10a Dyrektywy 112, której angielska wersja językowa wskazuje wyraz „self-billing” jako angielski odpowiednik polskiego wyrazu „samofakturowanie”.

Ad. 2 Alternatywnie, w opinii Wnioskodawcy, stosownie do § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, właściwe jest opieczętowanie faktury wyrazem „samofakturowanie” przez kontrahenta.

Uzasadnienie stanowiska

Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia konstytuuje zasadę wskazującą, że pod pewnymi warunkami nabywca towarów i usług może wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług. W celu wystawiania faktur przez nabywcę w trybie samofakturowania, koniecznie jest:

  1. wcześniejsze zawarcie porozumienia między stronami transakcji w sprawie samofakturowania, i
  2. określenie przez Spółkę procedury zatwierdzania faktur wystawionych w trybie samofakturowania.

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, oba warunki przywołane powyżej zostaną spełnione w odniesieniu do kontrahentów, od których Wnioskodawca otrzymywać będzie faktury wystawione w trybie samofakturowania. Zdaniem Spółki, faktura wystawiana w trybie samofakturowania, dokumentująca WDT, powinna zawierać wszystkie elementy obligatoryjne faktury dokumentującej WDT, analogicznie jak w przypadku, gdy faktura dokumentująca WDT jest wystawiana przez dostawcę. Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że faktura dokumentując WDT, wystawiona w trybie samofakturowania, będzie zawierać te elementy.

Wątpliwość Spółki sprowadza się więc jedynie do regulacji § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którą faktura powinna zawierać dodatkowo - w przypadku faktur, o których mowa w § 6 ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”.

Powołany powyżej przepis stanowi implementację art. 226 pkt 10a Dyrektywy 112, zgodnie z którym, bez uszczerbku dla przepisów szczególnych przewidzianych w niniejszej dyrektywie, faktury wystawione zgodnie z przepisami art. 220 i 221, do celów VAT, zawierają w przypadku gdy zamiast dostawcy lub usługodawcy fakturę wystawia nabywca lub usługobiorca - wyraz „samofakturowanie”.

Zdaniem Spółki, ponieważ kontrahenci Spółki są podmiotami zarejestrowanymi dla celów podatku VAT w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska i w tym kraju posiadają siedzibę, nie można oczekiwać, by stosowali bezpośrednio postanowienia Rozporządzenia, czy też Dyrektywy 112 w polskiej wersji językowej i używali oznaczenia „samofakturowanie” na fakturach wystawianych w tym trybie na rzecz Wnioskodawcy. Spółka wskazuje, że wprowadzenie takiego oznaczenia do faktur wystawianych przez podmioty z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska, może okazać się niewykonalne także ze względu na technologiczne ograniczenia programów komputero...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »