Faktury korygujące faktury wewnętrzne a moment korekty kosztów

Pytanie podatnika: Czy, jeżeli spółka wystawi faktury korygujące do faktur wewnętrznych, w których wykazano nieodpłatne przekazanie towarów i usług jako opodatkowane VAT, to podatek VAT od nieodpłatnych wydań uprzednio zaliczony przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów, powinien zostać skorygowany w kosztach uzyskania przychodów w bieżącym okresie, tj. w którym wystawiono „korektę faktury wewnętrznej”, czy też w okresie, w którym pierwotnie spółka ujęła koszty uzyskania przychodów z tytułu VAT od nieodpłatnego wydania (w dacie dokonania nieodpłatnego wydania)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 lutego 2017 r. (data wpływu 28 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób prawnych w zakresie momentu korekty kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wyrobów tytoniowych i produktów powiązanych, głównie cygar, papierosów, bibułek, papierosów elektronicznych (dalej: „Towary”). Spółka dokonuje zakupu wyrobów tytoniowych przede wszystkim od podmiotów zagranicznych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych oraz w mniejszym zakresie, od podmiotów krajowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka sprzedaje Towary podmiotom zajmującym się ich dalszą odsprzedażą detaliczną, tj. dystrybutorom oraz podmiotom prowadzącym sieci handlu hurtowego (dalej: „Kontrahenci”). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, a działalność prowadzona przez Spółkę podlega w całości opodatkowaniu VAT.

W celu wsparcia procesu dystrybucji i zwiększeniu wolumenu sprzedaży Towarów Spółka podejmuje szereg działań marketingowych służących pozyskaniu jak największej ilości odbiorców Towarów, zarówno detalicznych (kontrahenci hurtowni), jak również klientów docelowych (konsument). W ramach działań promocyjnych Spółka przekazuje nieodpłatnie Kontrahentom wyroby znajdujące się w ofercie handlowej Spółki oraz nabywane towary handlowe oraz usługi (dalej: „Gratisy”). Alternatywnie Spółka uzgadnia z Kontrahentem zasady akcji promocyjnej, tj. czas trwania, rodzaj i zakres informacji kierowanej do klienta detalicznego w formie gazetki, a następnie Spółka ponosi koszt zarówno usług marketingowych świadczonych przez Kontrahenta, jak i towarów nabytych przez Kontrahenta i wydanych przez niego nieodpłatnie w ramach akcji marketingowej (Kontrahent odrębnie fakturuje Spółkę za wykonaną przez niego usługę marketingową i za towar wydany nabywcom na cele marketingowe w ramach akcji).

Towary i usługi nieodpłatnie wydawane w ramach akcji marketingowych obejmują przede wszystkim:

 • wyroby tytoniowe lub inne (np. bibułki) znajdujące się w ofercie Spółki;
 • przedpłacone karty na usługi telekomunikacyjne odpowiadające usługom o wartości 5 zł (karty doładowania);
 • zapalniczki;
 • kawa.

Nieodpłatne wydania polegają na przekazaniu Kontrahentom (lub pokryciu kosztów zakupu przez Kontrahenta towarów na cele akcji marketingowych - „refaktura”) Gratisów, które następnie służą do prowadzenia akcji promocyjnych w sieciach handlowych i sklepach. Akcje promocyjne skierowane są do nabywców detalicznych (klientów hurtowni lub sieci handlowych) i stanowią narzędzie motywowania kolejnych kontrahentów do zwiększania ilości zamówień oraz przywiązania ich do marki towarów oferowanych przez Spółkę. Nieodpłatne wydanie produktów dokonywane jest m.in. w celu wsparcia sprzedaży towarów na które jest mniejszy popyt oraz w celu umożliwienia zapoznania się z cechami produktów i skłonienia klienta detalicznego do zakupu większej ilości danego towaru. Dystrybutorzy dokonują nieodpłatnego wydania Gratisów, przekazanych przez Spółkę, w formie dodatków do wybranych produktów (np. do kartonu papierosów dodawana jest zapalniczka) lub w formie bezpłatnych próbek (np. do każdego kartonu określonego rodzaju papierosów dodawana jest paczka tytoniu).

Wspólnie działanie Spółki oraz dystrybutorów ma zapewnić zachowanie ciągłości sprzedaży poszczególnych towarów z asortymentu oraz utrzymanie sprzedaży na odpowiednim poziomie, tak, aby zapewnić szybką rotację towarów w magazynie i zapewnić, aby mniej popularne towary z asortymentu również były sprzedawane. Działania promocyjne Spółki i dystrybutorów, mają zachęcić odbiorców detalicznych do zwiększenia zakupów oraz nabywania towarów wolniej rotujących (mniej popularnych).

Nieodpłatne przekazanie Gratisów na rzecz Kontrahentów Spółki dokumentowane jest, w zależności od towaru, w następujący sposób:

 • wystawieniem dokumentu magazynowego potwierdzającego wydanie towarów na rzecz Kontrahenta (dokument RW „rozchodu wewnętrznego”), podpisanego przez magazyniera i przedstawiciela handlowego Spółki pobierającego towar z magazynu na cele marketingowe;
 • faktura zakupu dokumentująca nabycie określonej ilości towarów lub usług (np. 1000 sztuk kart przedpłaconych) wystawiona na Spółkę przez Kontrahenta, który zgodnie z ustaleniami bezpośrednio dokonuje wydania tych towarów - z opisem pracownika Spółki odpowiedzialnego za dany region sprzedaży: „gratisy na wsparcie odsprzedaży”;
 • faktura zakupu od innego podmiotu dokumentująca nabycie innych towarów (np. kawa, zapalniczki) z opisem pracownika działu handlowego Spółki - „gratisy na wsparcie odsprzedaży”.

Towary przekazywane są nieodpłatnie dystrybutorom jednorazowo w większych ilościach, umożliwiających przeprowadzenie akcji promocyjnej (np. 1000 szt. kart przedpłaconych, 500 zapalniczek, 500 paczek tytoniu). Jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku) danego towaru, w chwili jego przekazywania, nie przekracza 10 zł. Ze względu na przekazywane jednorazowo ilości Gratisów, Kontrahenci otrzymują nieodpłatnie towar w łącznej kwocie przekraczającej 10 zł netto. Wielokrotnie cena nabycia lub też koszt wytworzenia przekraczają łącznie 100 zł, przy zachowaniu zasady, że jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia każdego Gratisu nie przekracza 10 zł.

Spółka nie posiada dokumentów potwierdzających przekazanie Gratisów na rzecz odbiorców. Spółka nie ma również wiedzy, czy ewidencja wydanych towarów prowadzona jest przez Kontrahentów przeprowadzających akcje promocyjne. W odniesieniu do części przekazywanych nieodpłatnie Kontrahentom Gratisów Spółka posiada archiwalne gazetki promocyjne, wydawane przez danego Kontrahenta, w których zawarta jest oferta handlowa. W gazetce zawarta jest również oferta promocyjna dotycząca produktów Spółki (np. ogłoszenie „Do każdego kartonu papierosów X, zapalniczka gratis”). Powyższe działania podejmowane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i mają na celu zwiększenie sprzedaży. Przy nabyciu towarów Wnioskodawca odlicza podatek naliczony. Z ostrożnośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »