Faktura w walucie obcej pomiędzy polskimi podatnikami VAT

Jakiś czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązywała w obrocie gospodarczym zasada walutowości. Zgodnie z nią zobowiązania pieniężne na obszarze Polski mogły być wyrażone wyłącznie w złotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona została zasada walutowości, stało się więc dopuszczalne dokonywanie rozliczeń pomiędzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowiązanie umowne może jednak zostać spełnione w polskich złotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjątek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sądowe stanowiące źródło zobowiązania bądź czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w obcej walucie.

 

Takie uregulowanie daje przedsiębiorcom (w tym vatowcom) możliwość stosowania w rozliczeniach z krajowymi kontrahentami obcych walut. Brak jest ponadto zakazu takiego działania w ustawie o VAT. W praktyce najczęściej stosowaną obcą walutą w rozliczeniach pomiędzy krajowymi kontrahentami jest euro.

Treść faktury

Elementy, które winna zawierać faktura wystawiana, czy to w złotych czy też w walucie obcej, zostały wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Są to m.in.:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, w sposób jednoznacznie identyfikujący fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich nabywcy,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • cena jednostkową netto,
 • wartość netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z VAT,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

Ponadto art. 106e ust. 11 powołanej ustawy wymaga podawania kwot podatku w złotych. To oznacza, że faktura wystawiona w walucie obcej musi mieć kwotę podatku podaną w złotówkach niezależnie czy jest to transakcja zagraniczna czy krajowa. Dodatkowe podanie w obcej walucie kwoty VAT na fakturze nie stanowi jednak błędu.

Dodajmy, że kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

 

 

Brak na fakturze kwoty VAT w złotych

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy podatnik otrzymuje od kontrahenta fakturę, w której nie tylko kwota netto, lecz również wartość VAT została wykazana w walucie obcej. Brak kwoty VAT podanej na fakturze w złotych czyni taki dokument wadliwym. Nieprawidłowość taka pociąga za sobą konsekwencję w postaci braku prawa do odliczenia naliczonego podatku. Takie stanowisko zajęły organy skarbowe, np. : Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 maja 2013 r., sygn. IPPP3/443-262/13-2/RD, ten sam organ w -->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »