Faktura pusta w obrocie

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Oznacza to, iż każdy dokument spełniający te warunki zostaje przez ustawodawcę potraktowany jako faktura ze wszystkimi płynącymi z tego konsekwencjami, zwłaszcza dotyczącymi powstania obowiązku podatkowego. Nie bez znaczenia jest brak konieczności podpisania takiego dokumentu przez wystawcę. Dokument czyni fakturą sama jego treść.

Faktura to dokument księgowy, który stanowi potwierdzenie zrealizowanej transakcji. Elementy składające się na treść faktury zawarte zostały w art. 106e ustawy o VAT. By móc uznanym za fakturę dokument powinien zawierać m.in.:

 • dane kontrahentów,
 • wskazanie przedmiotu sprzedaży,
 • cenę jednostkową bez podatku,
 • podstawę opodatkowania,
 • stawkę i kwotę podatku,
 • kwotę należności.

Składników tych ww. przepis zawiera dużo więcej lecz te uznać należy za najistotniejsze.

Powstanie obowiązku podatkowego i możliwość odliczenia VAT

Faktura pusta również jest bez wątpienia dokumentem księgowym. Różnica polega jednak na tym, że dokumentuje ona transakcję, która nie miała w rzeczywistości miejsca. Zgodnie z art. 108 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.
Przepis nie zawęża kręgu podmiotów mogących wystawić fakturę do podatników VAT. Zatem w przypadku wystawienia faktury przez jakikolwiek podmiot staje się on automatycznie zobowiązany do zapłacenia na rzecz fiskusa kwoty wykazanego w niej podatku. Znaczenie – w przypadku podatników – ma również brak wymogu jego formalnej rejestracji dla celów VAT.

W przypadku wystawienia pustej faktury i wprowadzenia jej do obrotu obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia takiego dokumentu. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 13 stycznia 2012 r., sygn. akt I FSK 506/11. Uzasadnił to tym, iż w tym przypadku zobowiązanie podatkowe wynika bezpośrednio z zaistnienia zdarzenia w postaci wykazania na fakturze podatku.

O ile pustą fakturę pojmować należy jako dokument, który został wprowadzony do obrotu w celu osiągnięcia nieuprawnionych korzyści majątkowych może być ona wykorzystana w różny sposób. Może to być użycie do bezpodstawnego zwiększenia wartości naliczonego podatku do odliczenia VAT. Może być też użyta do zwiększenia kosztów poniesionych przez podmiot w drodze tzw. handlu kosztami. Na podstawie różnych sposobów wykorzystania pustych faktur można doszukać się dzięki rozstrzygnięciom sądów administracyjnych charakterystyczn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »