Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Fakturowanie VAT

29.01.2019

Faktura bez NIP-UE a uznanie transakcji za WNT

Pytanie: Spółka otrzymała fakturę VAT od unijnego zagranicznego kontrahenta bez wskazanego NIP-UE (kontrahent nie posłużył się nim przy dokonaniu transakcji). Czy Wnioskodawca powinien traktować tę transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wykazywać ją w deklaracji VAT-7, bez względu na fakt, że kontrahent unijny nie posłużył się NIP-UE przy dokonywaniu transakcji, co powoduje, iż Wnioskodawca nie może wykazywać tych transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 października 2018 r. (data wpływu - 6 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z 14 grudnia 2018 r. (data wpływu - 19 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania opisanej transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wykazywanego w deklaracji VAT-7 mimo, że kontrahent unijny nie posłużył się numerem identyfikacyjnym VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania opisanej transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wykazywanego w deklaracji VAT-7 mimo, że kontrahent unijny nie posłużył się numerem identyfikacji VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 grudnia 2018 r. (data wpływu - 19 grudnia 2018 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z 30 listopada 2018 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.310. 2018.1.MAZ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także jako: „Spółka”) jest spółką komandytową. Spółka prowadząc działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla celów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej jako: „WNT”). Nabywane przez Spółkę towary służą wykonywaniu działalności gospodarczej.

Spółka otrzymała fakturę VAT od unijnego zagranicznego kontrahenta bez wskazanego NIP-UE (kontrahent nie posłużył się nim przy dokonaniu transakcji). W związku z tym Spółka nie ma możliwości wpisania prawidłowego NIP-UE w informacji podsumowującej VAT-UE, natomiast może jedynie uwzględnić transakcje w deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W uzupełnieniu wniosku z 14 grudnia 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że nabywane przez Spółkę towary są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski z terytorium innego państwa członkowskiego. Zagraniczny kontrahent Wnioskodawcy, od którego Spółka nabyła towary i otrzymała fakturę VAT, dokonujący dostawy towarów z kraju członkowskiego na terytorium kraju, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wyżej opisaną transakcją Wnioskodawca powinien traktować ją jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wykazywać ją w deklaracji VAT-7, bez względu na fakt, że kontrahent unijny nie posłużył się NIP-UE przy dokonywaniu transakcji, co powoduje, iż Wnioskodawca nie może wykazywać tych transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE?

Zdaniem Wnioskodawcy, w transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów najistotniejsze jest przemieszczenie towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego UE, w wyniku którego następuje odpłatne nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku, iż brak numeru VAT-UE na fakturze wystawionej przez unijnego dostawcę nie jest okolicznością wyłączającą obowiązek rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów u nabywcy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „u.p.t.u.”) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 9 ust. 2 u.p.t.u. przepis art. 9 ust. 1 u.p.t.u. stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10 u.p.t.u.;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Z przywołanej wyżej definicji ustawowej wynika, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ma miejsce wówczas, gdy towar będący przedmiotem dostawy jest wysłany bądź przetransportowany z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego, po spełnieniu warunków odnośnie podmiotów biorących udział w danej transakcji.

W konsekwencji, zdaniem Spółki dla uznania przedstawionej transakcji nabycia towarów za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 u.p.t.u., muszą zostać spełnione określone warunki. Mianowicie nabywca tych towarów musi być podatnikiem, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., a nabywane towary muszą służyć jego działalności gospodarczej, a dokonujący dostawy towarów (przedsiębiorca zagraniczny) musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej.

W tym miejscu Spółka podkreśla, iż prowadząc działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla celów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywane przez Spółkę towary służą wykonywaniu działalności gospodarczej. Tym samym jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.t.u.

Stanowisko Spółki zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 6 maja 2016 r., [znak] IPPP3/4512-93/16-2/JF, który wskazał, iż pomimo braku wskazanego na fakturze NIP-UE kontrahenta transakcja zakupu towarów powinna zostać wykazana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że kiedy kontrahent unijny nie wskazuje swojego numeru identyfikacji dla prowadzonych transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należy wskazać, że brak rejestracji kontrahenta unijnego do celów VAT UE na terytorium państwa wspólnotowego lub też nieujawnienia swojego numeru rejestracji dla transakcji wspólnotowych, nie wpływa na traktowanie opisanej transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż w art. 9 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. nie ma mowy o podatniku zarejestrowanym.

Wobec tego należy stwierdzić, że kontrahenci unijni wypełniają kryteria do uznania ich za podatników podatku od wartości dodanej, gdyż albo są zarejestrowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale nie podają numeru NIP-UE, albo nie są zarejestrowani jako podatnicy [podatku] od wartości dodanej dla transakcji wspólnotowych, albo Spółka nie jest w stanie tego faktu stwierdzić. Wobec tego takich dostawców należy uznać za podatników rozliczających podatek od wartości dodanej.

Zgodnie z tym transakcja nabycia towarów od kontrahentów unijnych stanowi dla Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski, o którym mowa w art. 9 ust. 1 u.p.t.u. Tym samym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju. Skoro w przedmiotowym przypadku Spółka jest zobowiązana do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to jest ona również zobowiązana do wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy WNT.

Ponadto, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., podatnicy, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1 u.p.t.u., od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej - zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.

W myśl art. 100 ust. 8 pkt 3 u.p.t.u., informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane: właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej - w przypadku, o kt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »