Faktura bez NIP nabywcy nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Pytanie: Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W marcu kupiła samochód osobowy, który wykorzystuje w swojej działalności. Faktura nie zawiera numeru NIP nabywcy. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć 50% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie samochodu, na której nie ma numeru NIP firmy na podstawie wystawienia noty korygującej zamiast faktury korygującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonego w dniu 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 26 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego, na której nie ma numeru NIP firmy Wnioskodawczyni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego, na której nie ma numeru NIP firmy Wnioskodawczyni.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia 1 marca 2018 r. Wnioskodawczyni otworzyła jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT z nr NIP. Miejscem prowadzenia działalności Wnioskodawczyni jest adres zamieszkania. Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni polega na pośrednictwie w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach.

Dnia 15 marca 2018 r. Wnioskodawczyni zakupiła samochód osobowy, który wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej. W związku z powyższym Wnioskodawczyni chciałaby z otrzymanej faktury odliczyć 50% kwoty podatku VAT naliczonego.

Auto zostało zakupione od dealera (sprzedawcy) na fakturę z danymi prywatnymi (imię, nazwisko i adres). Faktura za pojazd zawiera nazwę towaru, kwotę netto, stawkę VAT-u, VAT oraz kwotę brutto, nie zawiera natomiast nr NIP nabywcy.

Zamówienie na pojazd z dnia 3 marca 2018 r. w pozycji kupujący zawiera dane firmowe kompletne wraz z nazwą i NIP oraz dokładne dane samochodu, który został zakupiony 15 marca 2018 r. Zamówienie zostało przez Wnioskodawczynię podpisane. Przy odbiorze auta w dniu 15 marca 2018 r. Wnioskodawczyni wprowadziła w błąd sprzedającego i poprosiła o zmianę faktury na imienną sugerując się informacją, iż rejestracja pojazdu ma być na osobę prywatną, gdy ta prowadzi działalność gospodarczą więc faktura też jednak ma pozostać imienna.

Księgowa, która rozlicza firmę Wnioskodawczyni za 03/2018 zauważyła błąd na fakturze i niezwłocznie (15 kwietnia 2018 r.) poprosiła Dealera o korektę w imieniu Wnioskodawczyni - aby skorygował dokument sprzedaży do danych zgodnie z zamówieniem pierwotnym. Salon nie wyraził na to zgody twierdząc, iż wysłał już plik JPK za 03/2018 oraz, że to auto zostało zarejestrowane.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. została wystawiona przez Wnioskodawczynię nota korygująca zawierająca następujące dane:

 • treść korygowana: dane nabywcy - i brak NIP,
 • treść prawidłowa: dane nabywcy - NIP

Nota korygująca w dniu 23 kwietnia 2018 r. została wysłana do sprzedawcy Pocztą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć 50% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie samochodu, na której nie ma numeru NIP firmy na podstawie wystawienia noty korygującej zamiast faktury korygującej?

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni uważa, że może odliczyć VAT w wysokości 50%.

Zakupione auto jest wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej prowadzonej przez Wnioskodawczynię. Na fakturze nie ma numeru NIP firmy Wnioskodawczyni. Nie jest to jednak przeszkoda w rozliczeniu tej transakcji, gdyż czytając różne interpretacje na podobny temat, Wnioskodawczyni stwierdziła, że brak numeru NIP jest, tzw. błędem mniejszej wagi, a faktura odzwierciedla rzeczywistą transakcję handlową i będzie służyć w działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni jest VAT-owcem, spełnia przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie zaistniały także przesłanki negatywne z art. 88 ust. 3a ustawy o VAT.

Celem zakupu auta było jego wykorzystanie w ramach działalności opodatkowanej. Zamówienie jest tutaj potwierdzeniem. Błędne podanie danych do faktury (czyli bez nazwy firmy i NIP) nie zmienia w tym przypadku nabywcy, sprzedawcy i dokumentuje rzeczywisty przebiegu zdarzeń gospodarczych. Błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT stanowią jedynie wady techniczne, a faktura wystawiona przez dealera odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli stwierdza fakt nabycia przez Wnioskodawczynię samochodu i jednocześnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Wystawiona faktura - w sposób opisany we wniosku - nie pozbawia Wnioskodawczyni prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z niej wynikającej. Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyty samochód będzie służył opodatkowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię.

Dane Wnioskodawczyni są na tyle precyzyjne, że nie dają podstawy do postawienia zarzutu, że faktura nie dotyczy konkretnie firmy Wnioskodawczyni. Zgodnie z zasadą neutralności VAT, uchybienia formalne faktury, np. brak numeru NIP, nie prowadzą do utraty prawa do odliczenia tego podatku, pod warunkiem, że nie zachodzi ryzyko oszustwa lub świadomego nadużycia prawa. Takie wnioski płyną z analizy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2016 r. w sprawie C-518/14 Senatex GmbH.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

W myśl art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona)
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony)
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony)
 7. wystawiono faktury, w który...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »