Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

21.08.2018

Exit tax. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym podatkiem?

W Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący wdrożenie do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. exit tax tj. opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa.

Interpelacja nr 24057 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia "exit tax" w Polsce

Szanowna Pani Minister,

zgodnie z art. 5 dyrektywy Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dalej jako „dyrektywa”) państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wprowadzenia do krajowego porządku prawnego podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (tzw. podatek wyjścia - exit tax). Dyrektywa przewiduje konieczność implementacji jej przepisów do porządków krajowych państw członkowskich do końca 2018 roku, jednakże w zakresie wprowadzenia exit tax ostateczną datą wprowadzenia rozwiązań w tym zakresie jest koniec 2019 roku.

Podatnicy, którzy przeniosą swoją rezydencję podatkową, siedzibę, zakład lub inne aktywa za granicę będą musieli zapłacić podatek od hipotetycznego dochodu będącego różnicą pomiędzy wartością rynkową ich aktywów majątkowych, a ich wartością podatkową. Wprowadzenie tego podatku ma zlikwidować opłacalność optymalizacji podatkowej poprzez zmianę rezydencji lub przenoszenia majątku za granicę.

Z pojawiających się w środkach masowego przekazu informacji wynika, że podatek exit tax zostanie wprowadzony do polskich przepisów podatkowych już w bieżącym roku oraz że obejmie swoim zakresem szerszą grupę podatników i zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego, niż jest to wymagane przez dyrektywę (np. że ma dotyczyć również osób fizycznych).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Ministerstwo Finansów prowadzi prace w zakresie przygotowania przepisów implementujących dyrektywę UE 2016/1164, a jeśli tak, to na jakim etapie te prace są obecnie prowadzone? W szczególności, czy został już opracowany jakikolwiek projekt ustawy wprowadzającej przepisy dyrektywy w zakresie exit tax (np. projekt podlegający konsultacjom wewnętrznym w Ministerstwie Finansów)?
 2. Czy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie przepisów implementujących dyrektywę UE 2016/1164 w zakresie exit tax do końca 2018 roku i czy mają one obowiązywać od 1 stycznia 2019? Jeśli nie, to uprzejmie proszę o informację o planowanych datach wejścia w życie i obowiązywania tych przepisów. Jeśli zaś przepisy te rzeczywiście miałyby obowiązywać już od 2019 roku, uprzejmie proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie skorzystano z możliwości ich implementacji zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy?
 3. Jaki będzie zakres podmiotowy planowanych rozwiązań w zakresie exit tax (w szczególności czy będą nimi objęte osoby fizyczne)?
 4. Jaki będzie zakres przedmiotowy planowanych rozwiązań w zakresie exit tax (w szczególności proszę wymienić jakie zdarzenia będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego oraz czy i w jakim zakresie planowane przepisy dotyczące exit tax będą wykraczać poza zakres przedmiotowy dyrektywy)?
 5. W jaki sposób będzie obliczana podstawa opodatkowania oraz jaka będzie stawka podatku exit tax?

Pytanie jest zasadne w szczególności, gdy niejasne jest polskie tłumaczenie art. 5 ust. 1 dyrektywy, z którego wynika, że „Podatnik podlega podatkowi w kwocie równej wartości rynkowej przenoszonych aktywów (w chwili ich przeniesienia), pomniejszonej o ich wartość do celów podatkowych”. Czy z takiego zapisu nie wynika, że podatek ma wynosić w zasadzie 100% hipotetycznego zysku, który mógłby być uzyskany ze zbycia przenoszonych aktywów?

W przypadku, jeśli istnienie już, choćby uzgadniany wewnętrznie w Ministerstwie Finansów, projekt ustawy wprowadzającej podatek exit tax uprzejmie proszę o udostępnienie tego projektu.

Poseł Ryszard Petru

16 lipca 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 24057 w sprawie wprowadzenia "exit tax" w Polsce

W odpowiedzi na interpelację nr 24057 Pana posła Ryszarda Petru dotyczącą prac nad przygotowaniem przepisów implementujących Dyrektywę Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającą przepisy mając...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »