Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Samochód w firmie

20.07.2021

Ewidencje dla celów podatku PIT - Ewidencja przebiegu i zestawienie kosztów eksploatacji pojazdu

Z początkiem roku 2019 istotnej zmianie uległy przepisy dotyczące rozliczania kosztów związanych z używaniem samochodów osobowych w firmie. Zmiana ta wpłynęła również na zakres stosowania ewidencji przebiegu pojazdu, choć nie spowodowała zmian w jej zawartości. Dla pojazdów leasingowanych natomiast konieczne stało się ewidencjonowanie kosztów eksploatacji.

Koszty odpisów amortyzacyjnych

Przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodów osobowych konieczne jest sprawdzenie wartości amortyzowanego pojazdu. Wartości limitów po zmianie podane są w złotych.


Amortyzacja samochodów osobowych od 1.01.2019 r.

Art. 23 ust. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(...)

4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),

b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

(...)

5b. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.


Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu używania samochodów osobowych nie ujętych w ewidencji dla celów działalności gospodarczej

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano od 1.01.2019r. zmiany zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków, związanych z używaniem przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą prywatnego samochodu dla potrzeb tej działalności.


Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku

Art. 23 ust. 1 pkt 46 - od 1.01.2019 r.

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(...)

46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 (niewpisanego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niebędącego samochodem o wartości do 10 tys. zł, niebędącego samochodem niezaliczonym do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok - dop. red.), oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki
i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

(...)

Dodany ust. 5a.

Poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 46 i 46a, oraz kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 47a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.


Przed zmianą kwotę wydatków z tytułu używania samochodu stanowiącego składnik majątkowy nie związany z działalnością gospodarczą (lub związany z tą działalnością, ale nie ujawniony w ewidencji środków trwałych mimo takiego obowiązku) zaliczaliśmy do kosztów w pełnej wysokości (pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania) - w granicach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Od 1.01.2019 r. ewidencji przebiegu pojazdu dla wyliczenia wartości tego limitu już się nie prowadzi (choć ewidencja w dalszym ciągu funkcjonuje), ale wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania jedynie w wysokości 20% ich udokumentowanej wartości.

Do końca 2018 r. przedsiębiorcy starali się dokumentować wszystkie wydatki, do momentu „wyczerpania” limitu wynikającego z ewidencji przebiegu. Po zmianie konieczne stało się gromadzenie jak największej ilości dokumentów kosztowych oraz - niestety - ich ewidencjonowanie - dla celów wyliczenia kwoty 20%, którą można zaliczyć do KUP. W praktyce zmiana przepisów oznacza również znaczne ograniczenie zaliczania wydatków do kosztów i w efekcie zwiększenie efektywnego opodatkowania. Przedsiębiorcy będą więc musieli rozważyć opłacalność „przeniesienia” samochodu do działalności gospodarczej - biorąc pod uwagę jednak późniejsze skutki podatkowe, występujące przy zbyciu samochodu wykorzystywanego w działalności.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu po 31.12.2018 r.

Przedsiębiorcy nie muszą już prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, ale nie oznacza to, że zniknęła ona zupełnie. Przypomnijmy przepis, który się nie zmienił w 2019 r., mówiący, iż nie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:

a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »