Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.02.2015

Ewidencja sprzedaży na kasie po śmierci wspólnika

Pytanie podatnika: Czy należny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po śmierci wspólnika (zakończenie bytu prawnego spółki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowiązkowi zapłaty do Urzędu Skarbowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT należnego zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej po śmierci wspólnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT należnego zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej po śmierci wspólnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od dnia 22 października 2012 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej dwuosobowej. Przedmiotem działalności były usługi fryzjerskie, w oparciu o umowę spółki.

Oprócz działalności prowadzonej w ramach Spółki cywilnej Wnioskodawczyni nie prowadziła gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług.

Spółka była podatnikiem VAT i rozliczała się z podatku od towarów i usług deklaracją VAT-7 miesięcznie - ewidencjonując przychody przy pomocy kasy fiskalnej. Wspólnik zmarł 6 stycznia 2014 r.

Jako osoba fizyczna Wnioskodawczyni nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie i tym samym nie była podatnikiem VAT (nie składała zgłoszenia VAT-R i skorzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Po 6 stycznia 2014 r. w ramach samodzielnej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni świadczyła wyłącznie usługi fryzjerskie, Zainteresowana nie dokonywała żadnych dostaw towarów, ani nie świadczyła innych usług. Wartość sprzedaży usług fryzjerskich w 2013 r. i 2014 r. nie przekroczyła 150.000 zł.

Działając w dobrej wierze i oczekując rozstrzygnięcia sprawy spadkowej po Panu A. (spadkobiercami są żona i dwoje dzieci), Wnioskodawczyni kontynuowała działalność jako ten sam podmiot gospodarczy (spółka) - i nadal rejestrowała przychody osiągane ze sprzedaży usług wyłącznie na rzecz osób fizycznych, na kasie fiskalnej do 31 marca 2014 r. (rozgraniczenie wartości zapisanej na wartość netto i podatek VAT w wysokości 8%).

W tym czasie - od 7 stycznia do 31 marca 2014r - nie były wystawione żadne faktury i nie były dokonane żadne zakupy w oparciu o faktury VAT.

Ostatnią prawidłową deklaracją VAT-7 złożoną przez spółkę w Urzędzie Skarbowym, jest deklaracja za okres od 01.01.2014 r. do 06.01.2014 r. w której wykazany jest jedynie należny podatek VAT.

Spadkobiercy złożyli zgodne oświadczenie, aby likwidacja spółki nastąpiła z dniem 6 stycznia 2014 r.

Aby sprostować wynikłą nieprawidłowość - od 7 stycznia br. całą wartość brutto zapisu kasy fiskalnej spółki - Wnioskodawczyni przyjęła jako przychód w swojej indywidualnej działalności (Zainteresowana nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy należny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po śmierci wspólnika (zakończenie bytu prawnego spółki z dniem 6.01.2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowiązkowi zapłaty do Urzędu Skarbowego?

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt braku wystawionych faktur VAT w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014r w których wykazany byłby podatek - Zainteresowana nie jest zobowiązana do zapłaty należnego podatku od towarów i usług (art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług).

Rozliczenie należnego podatku objęte jedynie nieświadomie prowadzoną ewidencją przy użyciu kasy fiskalnej zarejestrowanej na spółkę, stanowi przychód w wartości brutto w indywidulanej działalności Wnioskodawczyni i rozliczony został wg zasad obowiązujących dla zaliczek podatku dochodowego osób fizycznych wg PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W przepisie art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei według art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
 3. - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 4. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

W myśl art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z treści art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Stosownie zaś do treści art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wyd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »