Ewidencja księgowa kredytu w rachunku bieżącym

Monitoring i analiza rozrachunków jest podstawą prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Przykładowo, może wystąpić sytuacja, gdy powstanie konieczność dokonania zapłaty lub spłaty zobowiązania, ajednostka nie będzie dysponowała wolnymi środkami.

Jeżeli dodatkowo zapłata ta będzie wymagalna w bardzo krótkim terminie, to nawet przy zachowaniu zdolności kredytowej trzeba będzie poczekać na decyzję banku o przyznaniu środków.

Aby zapobiec tego rodzaju sytuacjom, przedsiębiorstwo może zawrzeć z bankiem umowę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, która pozwoli na korzystanie ze środków, w ramach uzgodnionego w umowie limitu, w dowolnym momencie.

Kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt odnawialny

Kredyt ten jest o tyle specyficzny, że wykorzystanie dodatkowych środków następuje z bieżącego rachunku klienta, a umowa stanowi niejako zgodę banku na wystąpienie ujemnego salda na rachunku bankowym.

Odnawialność kredytu oznacza możliwość jego wielokrotnego wykorzystania, a każda spłata zmniejsza zadłużenie przedsiębiorcy i pozwala na ponowne korzystanie ze środków. Ponieważ uruchomienie kredytu odnawialnego na ogół nie wiąże się z otwarciem nowego rachunku kredytowego, kredyt w rachunku bieżącym nie będzie podlegał ewidencji na koncie księgowym Kredyty, lecz ujmowany będzie na koncie Rachunek bieżący. W tej sytuacji na koncie Rachunek bieżący może wystąpić saldo kredytowe (Ma) informujące o kwocie wykorzystanego kredytu, czyli kwocie zadłużenia.

Prowizje pobrane z góry oraz ewentualne pobrane z góry odsetki (jeżeli tak stanowią zapisy umowy) zmniejszają wielkość środków z tytułu udzielonego kredytu stawianych do dyspozycji przedsiębiorcy, a co za tym idzie – kwota zobowiązania do spłaty będzie wyższa od faktycznie otrzymanych środków z kredytu.

Zaklasyfikowanie kredytu do krótkoterminowego czy długoterminowego zależy od terminu spłaty, licząc od daty, na jaką jest sporządzane sprawozdanie finansowe, w którym ujęte są te informacje, a nie od rodzaju kredytu w momencie jego zaciągania.

Ujęcie w bilansie

Jeżeli na koniec roku, na koncie Rachunek bieżący wystąpi saldo kredytowe (Ma), kwotę zadłużenia należy ująć w bilansie po stronie pasywów, w pozycji B.III.2.a Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki.

Ewidencja księgowa

Z zawarciem umowy kredytu w rachunku bieżącym wiążą się określone koszty podlegające ewidencji księgowej. Do kosztów tych należy zaliczyć: prowizję/opłatę przygotowawczą i odsetki od wykorzystanych kwot uruchomionego kredytu, których ewidencja księgowa przedstawia się następująco:

  • pobranie przez bank jednorazowej prowizji:

Debet (Winien) Rozliczenie międzyokresowe kosztów,
Credit (Ma) Rachunek bieżący;

  • zarachowanie w koszty okresu (miesiąca) części prowizji, a jeżeli kredyt odnawialny udzielony jest na 12 miesięcy – należy rozliczać co miesiąc 1/12 kwoty:

Debet (Winien) Koszty finansowe

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »