Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.11.2012

Ewidencja importowanych towarów handlowych w PKPiR

Pytanie podatnika: Wnioskodawca importuje towary. Zdarza się, że zakupione towary Zainteresowany otrzymuje nawet po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia faktury handlowej przez kontrahenta. Wtedy najczęściej również otrzymuje fakturę wraz z dokumentami celnymi. Czy wydatki poniesione na zakup towarów handlowych (importowanych) oraz koszty uboczne zakupu należy ująć w PKPiR w dacie otrzymania towaru? Czy zakupiony towar (importowany), który nie został jeszcze otrzymany przez Wnioskodawcę (tzw. „towar w drodze”) powinien zostać wykazany w spisie z natury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 8 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewidencji towarów handlowych - jest:

- prawidłowe - w części dotyczącej momentu ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na zakup towarów handlowych, które trafiają do magazynu Wnioskodawcy oraz kosztów ubocznych zakupu,
- nieprawidłowe - w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewidencji towarów handlowych oraz w zakresie zasad przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca importuje towary. Zdarza się, że zakupione towary Zainteresowany otrzymuje nawet po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia faktury handlowej przez kontrahenta. Wtedy najczęściej również otrzymuje fakturę wraz z dokumentami celnymi. Wydatki w związku z nabyciem (importem) towarów są ponoszone w walucie obcej.

W tym samym czasie Wnioskodawca najczęściej otrzymuje również dokumenty księgowe dotyczące poniesienia kosztów ubocznych importowanych towarów.

W odniesieniu do niektórych importowanych towarów handlowych Wnioskodawca odsprzedaje je podmiotowi trzeciemu w ten sposób, że po odprawie celnej dokonanej przez Niego, towar zostaje fizycznie dostarczony bezpośrednio temu podmiotowi, w rezultacie nie trafia on do magazynu Wnioskodawcy.

Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) dokonywane są w sposób memoriałowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie ewidencji towarów handlowych.

1. Czy wydatki poniesione na zakup towarów handlowych (importowanych) oraz koszty uboczne zakupu należy ująć w PKPiR w dacie otrzymania towaru?
2. Czy zakupiony towar (importowany), który nie został jeszcze otrzymany przez Wnioskodawcę (tzw. „towar w drodze”) w sytuacji, gdy Zainteresowany nie posiada jeszcze faktury handlowej oraz dokumentów celnych i towar ten nie został ujęty w PKPiR, powinien zostać wykazany w spisie z natury?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, wydatki poniesione na zakup towarów handlowych (importowanych) należy ująć w PKPiR w dacie otrzymania towaru, a nie w dacie wystawienia faktury przez sprzedawcę.

Co do zasady, w świetle art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu przez podatnika prowadzącego podatkową książkę przychodów i rozchodów (PKPiR) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Niemniej jednak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w myśl art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązana jest prowadzić PKPiR zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy (...). Kwestie te regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu przerobu lub sprzedaży.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy zakupiony (importowany) przez Wnioskodawcę towar handlowy zostanie otrzymany przez Niego w terminie późniejszym niż data wystawienia faktury handlowej i jednocześnie minął termin do rozliczenia zaliczki za okres rozliczeniowy, obejmujący datę wystawienia faktury, Zainteresowany powinien ująć w PKPiR importowane towary w dacie ich otrzymania, dokonując zapisu w oparciu o dokumenty celne. Jako „datę zdarzenia gospodarczego” należy wskazać datę wystawienia dokumentów celnych.

Podobnie będzie w przypadku otrzymania wraz z towarem dokumentów księgowych dotyczących ubocznych kosztów zakupu (importu) towarów. W sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma takie dokumenty wraz z towarem, zapisy dotyczące tychże wydatków należy ująć w dniu, w którym otrzymał dokumenty księgowe. Jest to zgodne z unormowaniem zawartym w § 17 ust. 2 cyt. rozporządzenia, w świetle którego zapisy dotyczące pozostałych wydatków dokonuje się, z zastrzeżeniem § 20 i 30, jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał fakturę dotyczącą wydatków ubocznych w terminie późniejszym niż widniejąca na niej data wystawienia (tzn. otrzymał je wraz z dostawą towarów handlowych), a w międzyczasie dokonał już zapisów w PKPiR czy też podsumował miesiąc, w którym faktura została wystawiona, winien dokonać jej zapisu w dniu faktycznego otrzymania faktury. Dodatkowo w kolumnie „data zdarzenia gospodarczego” należy wówczas wpisać datę wystawienia faktury, a w kolumnie „uwagi” adnotację wyjaśniającą przyczynę braku chronologii. Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Izbę Skarbową w Rzeszowie w piśmie z dnia 17 września 2007 r., znak L.IS.I/1/4151/33/2007 oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 stycznia 2009 r. (nr IL...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »