Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

17.05.2018

Emerytury: Nieustające problemy z dokumentowaniem zatrudnienia

Zaświadczenie stwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń lub dochodu powinno być wystawione przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy na podstawie dokumentacji płacowej. Jeżeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza się możliwość, by zaświadczenie o wysokości osiągniętych wynagrodzeń pracodawca lub następca prawny pracodawcy wydał na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o pracę, pismach o powołaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, określających wynagrodzenie danej osoby.

Interpelacja nr 16791 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej niezbędnej do wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych

Szanowna Pani Minister!

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby, które mają problem z udokumentowaniem swojego zatrudnienia przed rokiem 1999. Zakłady pracy, w których pracowali, nie istnieją, a co za tym idzie, brakuje dokumentacji pracowniczej niezbędnej do ustalenia kapitału początkowego i wyliczenia wysokości ich emerytury.

Pracownicy zlikwidowanych zakładów pracy nie mieli żadnego wpływu na to, do którego przechowawcy trafiły ich dokumenty pracownicze, które potwierdzałyby przebieg zatrudnienia oraz na to, czy miejsce to jest zarejestrowane, czy też niezarejestrowane. Jak wskazuje raport NIK, to bardzo istotny problem, że państwo polskie od momentu transformacji nie stworzyło systemu przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej dotyczącej okresu sprzed 1999 r., zapewniającego jednolite traktowanie wszystkich obywateli, bez względu na fakt, u którego pracodawcy byli oni zatrudnieni. Wprawdzie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prowadzi ewidencję, jednak zawiera ona jedynie część przechowawców. Nie są w niej ujęte placówki niezarejestrowane, oraz pracodawcy, którzy po likwidacji zakładu pracy przechowują dokumentację u siebie w domu.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy zostaną wprowadzone przepisy umożliwiające powstanie jednego, powszechnie dostępnego systemu ewidencyjnego, obejmującego wszystkie podmioty, które przechowują dokumentację pracowniczą?

2. Czy archiwa państwowe będą miały możliwość przejęcia dokumentacji osobowo-płacowej od podmiotów, które weszły w jej posiadanie i przechowują ją bez żadnego tytułu prawnego?

3. Czy zostaną wprowadzone kary finansowe dla przedsiębiorców oraz syndyków, którzy przechowują dokumentację pracowniczą w niewłaściwy sposób, narażając ją na zniszczenie, uszkodzenie, czy nawet w skrajnych przypadkach świadomie rezygnują z jej przechowywania?

4. Co mają zrobić przyszli emeryci, gdy firma przechowująca ich dokumentację (nawet ta zarejestrowana) odmawia lub zwleka z wydaniem wnioskowanych dokumentów lub domaga się uiszczenia opłat za ich wydanie?

5. Czy zostaną wprowadzone zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez nadanie ZUS w postępowaniach o świadczenia emerytalno-rentowe uprawnień do występowania do przechowawców o przedłożenie oryginałów dokumentacji w sytuacji, gdy ubezpieczony ma problem z uzyskaniem ich kopii lub wiarygodność tej dokumentacji budzi wątpliwości (np. gdy dokumentacja pochodzi od nieuprawnionego przechowawcy)?

Zgłaszający: Anna Nemś, Data wpływu: 27-10-2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 16791 w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej niezbędnej do wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych

W związku z interpelacją Nr 16791 poseł Anny Nemś dotyczącej przechowywania dokumentacji pracowniczej niezbędnej do wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych, po przekazaniu w sprawie stanowiska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

1) Czy zostaną wprowadzone przepisy umożliwiające powstanie jednego, powszechnie dostępnego systemu ewidencyjnego, obejmującego wszystkie podmioty, które przechowują dokumentację pracowniczą?

Obecne przepisy zobowiązują Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do prowadzenia jawnej ewidencji zarejestrowanych przechowawców akt osobowych i płacowych – na podstawie informacji uzyskanych od marszałków województw i przechowawców (przedsiębiorców). W dostępnym im zakresie archiwa państwowe gromadziły też dane o innych miejscach przechowywania dokumentacji pracodawców, korzystając z wiadomości, które docierały do nich głównie od byłych pracowników, poszukujących potwierdzenia okresów zatrudnienia i zarobków. Zarówno główna ewidencja, jak i wspomagająca ją baza danych okazały się dalece niewystarczające w zestawieniu ze skalą potrzeb zgłaszanych przez osoby poszukujące swoich danych. Podobne informacje – również cząstkowe – zgromadził też Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Próba podołania oczekiwaniom, tzn. utworzenie i podtrzymywanie systemu ewidencji wszelkich faktycznych przechowawców byłaby jednak nierealna. Wymagałoby to bowiem wyjścia poza praktykowane dotychczas pasywne pozyskiwanie informacji, włącznie z korzystaniem z technik dochodzeniowych. Należy mieć zwłaszcza na uwadze, że nie wszystkie podmioty, które dysponują dokumentacją bez odpowiednich uprawnień, prowadzą związaną z nimi działalność. Niektóre są „niewidzialne”, bo w żaden sposób nie ujawniają posiadania dokumentacji. Istnieją więc bariery informacyjne, których nie zdołałby pokonać – niezależnie od poziomu formalnych upoważnień – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ani tym bardziej jednostki nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2) Czy archiwa państwowe będą miały możliwość przejęcia dokumentacji osobowo–płacowej od podmiotów, które weszły w jej posiadanie i przechowują ją bez żadnego tytułu prawnego?

Archiwa państwowe nie dysponują niezbędną w tym celu infrastrukturą magazynową ani zasobami ludzkimi odpowiadającymi skali tych zadań. Należy mieć na uwadze, że pokątnie gromadzona dokumentacja pracodawców często pozbawiona jest wiarygodnej (o ile nie wszelkiej) ewidencji, a także bywa skażona mikrobiologicznie. Jej obsługa wymaga ogromnej dodatkowej pracy i nakładów. Wykorzystanie posiadanych przez archiwa państwowe środków gromadzenia dokumentacji powinno natomiast koncentrować się na źródłach historycznej wiedzy, podstawach społecznej pamięci. W omawianych tu sprawach mogą one ponadto zapewnić efektywne wsparcie jako instytucje eksperckie w sprawach zarządzania dokumentacją oraz informacją.

akże Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, utworzo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »