Elektroniczne postępowanie upominawcze: Jak się bronić w przypadku niedoręczenia nakazu?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty do rąk własnych, ma on możliwość podjęcia obrony swoich interesów poprzez wniesienie sprzeciwu, natomiast w przypadku przesłania nakazu zapłaty na adres, pod którym pozwany nie zamieszkuje, może on, wnosząc sprzeciw po powzięciu wiadomości o wydaniu nakazu, jednocześnie wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia - przypomniało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 12692 do ministra sprawiedliwości w sprawie ustalenia skali zadłużania obywateli poprzez doręczenia zastępcze nakazów zapłaty wydanych przez e-Sąd w Lublinie w sprawach z powództwa przedsiębiorstw windykacyjnych

Szanowny Panie Ministrze!

Organizacje pozarządowe zajmujące się udzielaniem bezpłatnej ochrony prawnej osobom fizycznym pozywanym przez przedsiębiorstwa windykacyjne (w tym fundusze sekurytyzacyjne zamknięte zajmujące się masowym skupem wierzytelności) sygnalizują istnienie nagannego procederu obrotu rzekomymi długami i ich masową zamianą na prawomocne tytuły wykonawcze poprzez nadużywanie słabości elektronicznego postępowanie upominawczego w e-Sądzie w Lublinie.

Nakazy zapłaty często wydawane bez należycie udokumentowanego roszczenia uprawomocniają się z powodu braku udziału w postępowaniu pozwanej osoby fizycznej lub drobnego przedsiębiorcy, gdyż wysyłane na nieprawidłowy lub nieaktualny adres nie są tak naprawdę doręczane, ale uznawane przez sąd za doręczone. W takich sytuacjach osoba pozwana dowiaduje się o przegranym procesie dopiero od komornika wykonującego egzekucję, co często, mimo skutecznej interwencji prawnej i podważenia tak wydanych wyroków, okazuje się działaniem spóźnionym, ponieważ majątek w międzyczasie jest przejęty przez rzekomego wierzyciela, potem wielokrotnie zbyty i de facto nie do odzyskania.

Wyjściem długofalowym są odpowiednie zmiany w obowiązującym prawie cywilnym, które można przygotować dopiero po pełnym zidentyfikowaniu skali zjawiska i rodzajów pojawiających się nadużyć. Na dziś można jednak ograniczyć sygnalizowany proceder, umożliwiając czynnikom społecznym posiadającym własnych adwokatów działających pro publico bono przystąpienie zgodnie z K.p.c. do części postępowań w e-Sądach, tych najbardziej „podejrzanych” i „groźnych”, celem wyrównywania szans osoby pozwanej, a nawet uświadomienia jej co do roszczenia oraz toczącej się sprawy sądowej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Ile obecnie jest w elektronicznym postępowaniu upominawczym („EPU”) wszczętych i niezakończonych postępowań z powództwa funduszy sekurytyzacyjnych zamkniętych przeciwko osobom fizycznym?

2. W ilu z tych spraw został wydany już nakaz zapłaty?

3. Ile zostało w tych sprawach złożonych sprzeciwów od nakazu zapłaty?

4. Ile nakazów zapłaty w tych sprawach zostało uznanych za doręczone, z wyszczególnieniem ile było doręczeń zastępczych (podwójna awizacja bez podjęcia przez pozwanego)?

5. Jakie dokładnie sprawy toczą się w EPU - proszę o nadesłanie listy spraw bieżących w e-Sądzie z powództwa funduszy sekurytyzacyjnych przeciwko osobom fizycznym z podaniem:

- sygnatury akt,

- danych powoda,

- danych pozwanego,

- wartości przedmiotu sporu,

- daty wydania nakazu zapłaty (jeśli był wydany),

- informacji, czy doręczony nakaz został odebrany, czy nastąpiło tylko doręczenie zastępcze (podwójna awizacja bez podjęcia przez pozwanego),

- informacji o zgłoszonym sprzeciwie?

Wybrane z powyższych informacji mogą być wprawdzie dostępne w bazie danych e-Sądu w Lublinie, jednak niemożliwe jest ich wydobycie z zewnątrz na podstawie dostępnych filtrów, mimo że co do zasady powinny być jawne na podstawie przepisów postępowania cywilnego.

Stanisław Tyszka, 19-05-2017

Odpowiedź na interpelację nr 12692 w sprawie ustalenia skali zadłużania obywateli poprzez doręczenia zastępcze nakazów zapłaty wydanych przez e-Sąd w Lublinie w sprawach z powództwa przedsiębiorstw windykacyjnych

Szanowny Panie Marszałku!

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »