Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

05.04.2019

Elektroniczne postępowanie upominawcze - jak się bronić przed skutkami wadliwego nakazu

W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd może rozpoznać każdą sprawę, w której powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Istota tego postępowania polega na tym, że na podstawie treści pozwu, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i bez wysłuchania pozwanego, w oparciu jedynie o dokonaną ocenę wiarygodności przytoczonych okoliczności i dowodów, wydawany jest nakaz zapłaty.

Interpelacja nr 23992 do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania e-sądów

Szanowny Panie Ministrze!

Wielu Polaków doświadcza niesprawiedliwych egzekucji komorniczych, które wynikają z orzeczeń e-sądu w Lublinie. Firmy windykacyjne, ze względu na szybką obsługę w tym sądzie, bardzo często korzystają z jego orzeczeń. We wspomnianym sądzie sędziowie na posiedzeniach niejawnych wydają nakazy zapłaty, które czasem budzą wątpliwości, m.in. zwykłych sądów powszechnych.

E-sąd bada w sposób uproszczony tożsamość pozwanego - musi się zgadzać PESEL z imieniem i nazwiskiem - ale nie weryfikuje innych danych. Dlatego bardzo łatwo o omyłkowe orzeczenie i egzekucję środków pieniężnych osoby, której wcześniej ukradziono tożsamość.

Niestety, mimo tak oczywistych pomyłek firma windykacyjna nie odda pokrzywdzonemu jego pieniędzy, a komornik zainkasowanej prowizji, dopóki sąd nie uchyli własnego wyroku.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ministerstwo planuje zmiany w funkcjonowaniu e-sądów?

2. Czy ministerstwo planuje kontrole wyroków e-sądów pod względem ich rzetelności?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan, 13-07-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 23992 w sprawie funkcjonowania e-sądów

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Małgorzaty Zwiercan z dnia 20 lipca 2018 r., nr 23992, w sprawie funkcjonowania e-sądu, uprzejmie informuję.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) wprowadzone do polskiego porządku prawnego na mocy przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 26, poz. 156) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r., unormowane w art. 505.28-505.37 k.p.c., ma na celu maksymalne uproszczenie i przyspieszenie uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela (powoda), a następnie podstawy egzekucji sądowej, czyli tytułu wykonawczego.

Wszystkie sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym rozpoznawane są przez tzw. e-sąd. Aktualnie funkcję tę pełni VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Natomiast środki odwoławcze od orzeczeń e-sądu kierowane są do e-sądu odwoławczego, którego funkcja została powierzona Sądowi Okręgowemu w Lublinie - II Wydziałowi Cywilnemu Odwoławczemu.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd może rozpoznać każdą sprawę, w której powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Istota tego postępowania polega na tym, że na podstawie treści pozwu, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i bez wysłuchania pozwanego, w oparciu jedynie o dokonaną ocenę wiarygodności przytoczonych okoliczności i dowodów, wydawany jest nakaz zapłaty.

Przypadki błędnego podania adresu pozwanego, czy też uzyskania przez pozwanego informacji o przeprowadzonym postępowaniu sądowym dopiero na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego występują nie tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ale także w zwykłym postępowaniu. W tego rodzaju sytuacjach istnieje możliwość skorzystania ze środków ochrony pozwalających na uniknięcie negatywnych skutków.

Pozwany, po otrzymaniu odpisu nakazu, jeżeli nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, ma prawo wnieść sprzeciw, w którym podniesie zarzuty oraz przytoczy okoliczności faktyczne i dowody. W przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc. Natomiast w przypadku przesłania nakazu zapłaty na adres, pod którym pozwany nie zamieszkuje, może on, wnosząc sprzeciw po powzięciu wiadomości o wydaniu nakazu, jednocześnie wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Z dniem 7 lipca 2013 r. wesz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »