Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.07.2012

Ekspektatywa prawa do lokalu jako wydatek na cele mieszkaniowe

Z uzasadnienia: Jedynie definitywne nabycie nieruchomości skutkuje prawem do skorzystania z ulgi podatkowej. Stąd też dokonana przez podatnika czynność przeznaczenia środków z tytułu sprzedaży domu na zakup ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu, która w założeniu swym zmierzała i niejako warunkowała nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, to nie jest równoznaczna z nabyciem tego prawa, warunkującą skorzystanie z prawa do zwolnienia podatkowego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędziowie NSA Bogusław Dauter, NSA Bogdan Lubiński (sprawozdawca), Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 804/10 w sprawie ze skargi R. S. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) oddala skargę,
3) zasądza od R. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 22 września 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 804/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, stwierdził, że nie może być ona wykonana w całości oraz zasądził od Ministra Finansów na rzecz skarżącej kwotę 200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem rozpoznania Sądu była sprawa ze skargi R. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że wnioskiem z dnia 11 września 2009 r. (uzupełnionym pismami z dnia 30 listopada i 7 grudnia 2009 r.) strona zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiając zaistniały stan faktyczny podała, że w 2004 r. nabyła wraz z mężem dom jednorodzinny oraz prawo użytkowania wieczystego działek, które następnie sprzedała dnia 24 listopada 2006 r. Złożyła oświadczenie o zamiarze przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży na własne potrzeby mieszkaniowe dnia 9 listopada 2006 r. Skarżąca zawarła ze spółdzielnią umowę o budowę lokalu mieszkalnego. Na mocy tej umowy nabyła ekspektatywę własnościowego prawa do lokalu. W maju 2008 r. strona wniosła pełen wkład budowlany i otrzymała mieszkanie do użytkowania. W lokalu tym mieszkała do grudnia 2008 r., kiedy to sprzedała ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i za uzyskane pieniądze nabyła dom. Do przeniesienia prawa własności wspomnianego mieszkania nie doszło z uwagi na długotrwałe procedury.

Na tle powyższych okoliczności faktycznych podatniczka zwróciła się z pytaniem, czy sprzedaż domu korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm. - zwanej dalej: u.p.d.o.f.), z uwagi na wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie w kraju ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które może stać się odrębną nieruchomością oraz czy taki sposób wydatkowania środków spełnia przesłankę ich wydatkowania na inne cele mieszkaniowe. Strona stwierdziła, że zakup ekspektatywy zmierza do realizacji celów mieszkaniowych, a więc uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Minister Finansów wydał w dniu 17 grudnia 2009 r. interpretację podatkową, uznając stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

Skarżąca wezwała Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa, a gdy organ podtrzymał pogląd wyrażony w interpretacji, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzuciła błędną wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f. Podkreśliła, że dla skorzystania z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia podatkowego istotny jest fakt wydania pieniędzy, a nie fakt nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie. Warunek ten strona spełniła, gdyż wkład budowlany został wniesiony nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży domu.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie.

Sąd pierwszej instancji - uzasadniając rozstrzygnięcie - wskazał, że istota sporu sprowadza się do kwestii, czy kwota przychodu ze sprzedaży domu, przeznaczona na zakup ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu jest kwotą wydatkowaną na cele mieszkaniowe wskazane w u.p.d.o.f. Okoliczność, że sprzedając dom strona osiągnęła przychód zaliczany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., nie jest przedmiotem kontrowersji w sprawie.

Wskazując na treść art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) u.p.d.o.f. w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. WSA omówił cele ulg i zwolnień podatkowych. Stwierdził, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze zwolnieniem podatkowym związanym z inwestycjami na rynku mieszkaniowym. Uznał, że u podstaw tego zwolnienia leży założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane bezpośrednio lub także pośrednio (kredyty, pożyczki i odsetki od tychże) na realizację nowego - szeroko rozumianego - celu mieszkaniowego. Chodzi zatem o wsparcie budownictwa mieszkaniowego. Wskazując cel wprowadzenia omawianego zwolnienia ustawodawca doprecyzował jednocześnie jakie inwestycje powinny zostać sfinansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży. Tym samym ustawodawca nie wprowadził ogólnej zasady zwolnienia wszelkich sum wydatkowanych przez podatnika na cele mieszkaniowe, lecz dokonał swoistej specyfikacji zwolnień, ograniczając je przedmiotowo. Wśród wspomnianych inwestycji wymienił m. in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub udział w takim prawie. Bezspornym jest więc, że nabycie tego prawa uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f.

W ocenie Sądu pierwszej instancji, kwestią sporną jest natomiast to, czy w pojęciu "spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie" mieści się ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu. Wskazał, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f. znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy uzyskany przychód jest "wydatkowany" na preferowane przez ustawodawcę cele. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie podatkowej. Zasadne jest więc sięgnięcie do języka potocznego, gdzie "wydatkować" pojmowane jest jako "wydać, wydawać pieniądze na coś", a więc chodzi zatem o to, by środki ze sprzedaży zostały wydane w oznaczonym terminie. Jednocześnie ich spożytkowanie musi nastąp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »