Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

09.09.2019

Egzekucja administracyjna z rachunku przedsiębiorcy do zmiany

Państwo i urzędy je reprezentujące powinno być zainteresowane jak najszybszą spłatą wierzytelności. Natomiast postępowanie nie dające szans na przeżycie firmie i przedsiębiorcy, jako człowiekowi i obywatelowi oddala w czasie egzekucję wierzytelności lub może nawet skazać na fiasko. Zdaniem przedsiębiorców obowiązkiem organów i banków powinno być dołożenie starań, aby egzekucja wierzytelności odbywała się w trybie z zabezpieczeniem środków do określonej kwoty, pozwalającej na egzystencję. Po każdej wpłacie części wierzytelności organ egzekucyjny powinien mieć obowiązek aktualizacji kwoty wierzytelności.

Interpelacja nr 32779 do ministra finansów w sprawie zajęcia konta bankowego przedsiębiorcy w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji

Szanowny Panie Ministrze!

Podczas dyżuru poselskiego zwrócono się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zajęcia konta przedsiębiorcy. Zgodnie przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na wniosek naczelnika urzędu skarbowego może nastąpić zajęcie rachunku lub rachunków bankowych przedsiębiorcy. Z art. 81 § 1 upea wynika, że zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy naczelnik urzędu skarbowego wskaże numery tych rachunków czy nie. W myśl art. 54 Prawa bankowego wolne są od zajęcia środki pieniężne do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Podczas dyżuru przedsiębiorcy wskazali mi, że stosowanie przepisów w życiu codziennym wygląda jednak inaczej. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje zajęcia rachunków bankowych do kwoty wierzytelności i nikt nie martwi się tym z czego przedsiębiorca będzie żył, skąd weźmie pieniądze np. na zapłaceniu czynszu za lokal, w którym prowadzi działalność.

Państwo i urzędy je reprezentujące powinno być zainteresowane jak najszybszą spłatą wierzytelności. Natomiast postępowanie nie dające szans na przeżycie firmie i przedsiębiorcy, jako człowiekowi i obywatelowi oddala w czasie egzekucję wierzytelności lub może nawet skazać na fiasko. Zdaniem przedsiębiorców obowiązkiem organów i banków powinno być dołożenie starań, aby egzekucja wierzytelności odbywała się w trybie z zabezpieczeniem środków do określonej kwoty, pozwalającej na egzystencję. Po każdej wpłacie części wierzytelności organ egzekucyjny powinien mieć obowiązek aktualizacji kwoty wierzytelności. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, kiedy wierzyciel spłacił w dwóch ratach na przykład 90% zobowiązania, zostaje 1000 zł do spłaty, a nadal ma blokadę na przykład 10 000 zł. A wynika to z tego, że organ egzekucyjny nie uaktualnił kwoty wierzytelności w banku. Kolejną kwestią, na którą zwrócono mi uwagę jest kwestia zajęcia komorniczego wynagrodzenia pracownika. Jako przedsiębiorcy, żeby opracować każde zajęcie komornicze, muszą zlecić to zewnętrznej firmie prowadzącej kadry i płace na zasadzie outsourcingu. Trzeba przygotować pismo, odpowiedzieć w wymaganym terminie, bo są sankcje za niedotrzymanie terminu. Komornik odzyskując wierzytelność, zarabia na procedurze egzekucji wierzytelności. A czy nie powinien dokonać wyceny nakładu pracy pracodawcy związanej z egzekucją wierzytelności i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Wg Izby Skarbowej w Katowicach przychód w PIT, to każda realna korzyść. Ponadto jako pracodawcy nie powinni ponosić kosztów związanych z egzekucją nie swoich długów i pracować za darmo dla komornika.

Mając na uwadze powyższe oraz moje zobowiązanie do przedstawienia tej sprawy panu Ministrowi zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy przedstawione przez przedsiębiorców uwagi zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy okazji ewentualnej nowelizacji przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  2. Czy w przedstawionej sprawie możliwe jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej? Proszę o opinie ministerstwa w przedmiotowej sprawie celem przedstawienia jej zgłaszających się do mnie przedsiębiorców.

Poseł Katarzyna Osos

22 lipca 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 32779 w sprawie zajęcia konta bankowego przedsiębiorcy w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji nr 32779 z dnia 31 lipca 2019 r. złożonej przez Panią Katarzynę Osos Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zajęcia rachunku bankowego przedsiębiorcy w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Na podstawie art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.e.a.” organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 80 § 1, numery tych rachunków (art. 81 § 1 u.p.e.a.).

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2187, z późn. zm.) środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezale...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »