Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.08.2012

E-faktury: Moment otrzymania i prawo do odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy dzień otrzymania wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w systemie stanowi moment doręczenia faktury VAT? W którym momencie Spółka może odliczyć VAT wykazany na e-fakturze?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 30 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu otrzymania e-faktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej e-faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2012 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu otrzymania e-faktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej e-faktury, przechowywania otrzymanych e-faktur oraz przesyłania i przechowywania wystawionych przez Wnioskodawcę faktur elektronicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, dostała od swoich kontrahentów (dostawców) propozycję wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej (e-faktury) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 249 poz. 1651, dalej: Rozporządzenie).
Jeśli Spółka zdecyduje się na akceptację takiego sposobu otrzymywania faktur od swoich kontrahentów, Spółka złoży takim kontrahentom (wystawcom e-faktur) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie e-faktur z tytułu usług świadczonych, względnie towarów dostarczonych przez tych kontrahentów. Oświadczenie to (dalej: Oświadczenie Zgody) będzie złożone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. W dalszej części niniejszego wniosku Wnioskodawca wskazał, że będzie używać pojęcia „Kontrahent” w znaczeniu kontrahenta, któremu Spółka udzieliła zgody na wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej.
E-faktury wystawiane przez Kontrahenta będą udostępniane za pośrednictwem specjalnej platformy – systemu komputerowego Kontrahenta (dalej: System). Dostęp do Systemu możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się z wykorzystaniem indywidualnego, przyznanego Spółce loginu i ustalonego hasła, które to Spółka uzyska po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie, przesyłanie i przechowywanie e-faktur przez Kontrahenta. Login i hasło będzie przyporządkowany wyłącznie Spółce. Po zalogowaniu się do Systemu przy pomocy loginu i hasła Spółka będzie mieć dostęp oraz możliwość pobrania wystawionych dla niej e-faktur. Spółka nie będzie mieć dostępu do e-faktur wystawionych przez Kontrahenta na inne niż Spółka podmioty. Jednocześnie inni odbiorcy faktur Kontrahenta nie będą mieć dostępu do faktur wystawionych przez Kontrahenta na Spółkę. E-faktury udostępniane w Systemie będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub też będą udostępniane w innym formacie, uniemożliwiającym ich edytowanie, czyli wprowadzanie jakichkolwiek zmian.
Niezwłocznie po wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej w Systemie Kontrahenta, wysyłane będzie do Spółki systemowe powiadomienie o wystawieniu faktury. Powiadomienie to będzie wysyłane na podany przez Spółkę w Oświadczeniu Zgody adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami między Spółką a Kontrahentem wyrażonymi np. w regulaminie korzystania z faktury elektronicznej Kontrahenta, stanowiącym integralny element porozumienia stron w zakresie wystawiania e-faktur, datą doręczenia faktury elektronicznej jest dzień, w którym Spółka otrzymała systemowe powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury w Systemie.
Wystawiona przez Kontrahenta e-faktura jest archiwizowana w Systemie Kontrahenta co najmniej przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Spółka będzie mieć ciągły dostęp (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) do Systemu Kontrahenta w zakresie dotyczącym faktur wystawionych przez Kontrahenta na Spółkę. Spółka nie będzie mogła zalogować się do systemu i utraci do niego dostęp po okresie wypowiedzenia umowy w przypadku przerwania współpracy z Kontrahentem. W takiej sytuacji Spółka będzie zobowiązana przed upływem okresu wypowiedzenia do pobrania wszystkich wystawionych e-faktur z Systemu i ich zarchiwizowania we własnym zakresie, np. na własnym serwerze . W okresie trwania umowy z Kontrahentem Spółka nie zamierza niejako „równolegle” we własnym zakresie archiwizować e-faktur wystawionych i udostępnionych przez Kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy wskazany w zdarzeniu przyszłym dzień otrzymania przez Spółkę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury Kontrahenta w Systemie stanowi moment doręczenia faktury VAT w myśl przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług (oznaczone w treści wniosku ORD-IN jako pytanie nr 1)...
  2. Czy okresem, w którym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na e-fakturze od Kontrahenta jest okres, w którym Spółka otrzymała powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w Systemie bądź dwa następne okresy rozliczeniowe (oznaczone w treści wniosku ORD-IN jako pytanie nr 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem doręczenia Spółce e-faktury będzie moment otrzymania przez Spółkę przesłanej przez Kontrahenta wiadomości e-mail, w której informuje on Spółkę, o umieszczeniu e-faktury w Systemie. W związku z tym, co do zasady, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany na e-fakturach od Kontrahenta w okresie, w którym otrzymała opisaną wyżej wiadomość e-mail bądź w dwóch następnych okresach rozliczeniowych - w zakresie w jakim nabyte od Kontrahenta towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, Poz. 1054 z późn. zm., dalej: Ustawa o VAT) „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.
Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.
Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT, podatnicy podatku VAT mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18 Ustawy o VAT. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 11 Ustawy o VAT, „jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych”.
Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT, dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.
W myśl art. 106 ust. 1 Ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100