JESTEŚ W STREFIE

E-commerce i podatki (4) Dropshipping - Wprowadzenie

Intensywny rozwój zastosowań internetu pociągnął za sobą dynamiczny wzrost liczby ogólnoświatowych portali aukcyjnych, umożliwiających zakup oraz sprzedaż towarów z każdego zakątka świata. To powoduje, że coraz większa liczba podatników zaczyna zajmować się działalnością określaną mianem dropshippingu. Tego rodzaju aktywność gospodarcza opiera się na zbieraniu zamówień od klientów detalicznych, a następnie organizowaniu dostawy towaru od hurtownika, mającego najczęściej siedzibę w innym kraju.

W obrębie prawa podatkowego opisywany model logistyczny może przyjmować dwie formy. Po pierwsze: polski podatnik może występować jedynie w roli pośrednika pomiędzy ostatecznym nabywcą, a głównym dostawcą. W tej formie podatnik na żadnym etapie nie staje się właścicielem towaru, a jego rola sprowadza się jedynie do świadczenia usługi pośrednictwa. Po drugie:   dropshipping może przybrać postać dostawy towaru. W takim przypadku polski przedsiębiorca staje się uczestnikiem transakcji łańcuchowej, w której najpierw jest on nabywcą towaru od hurtownika, a następnie występuje jako sprzedawca towaru wobec ostatecznego nabywcy. 


W tym odcinku o formach, jakie może przyjmować dropshipping i o zasadach opodatkowania pierwszej z tych form podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W każdym tygodniu będziesz mieć możliwość zapoznania się z nowymi odcinkami i uzyskasz dostęp do kolejnych testów sprawdzających uzyskaną wiedzę. Punkty zdobywane za poprawne odpowiedzi przybliżają Cię do uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia kursu, a także wpływają na Twoją pozycję w rankingu uczestników w serwisie podatki.edukacja. Informacje o nowych odcinkach znajdziesz zarówno w sekcji tematycznej podatki.edukacja, jak i w codziennym biuletynie podatki.biz.


W tej lekcji przeanalizujemy w sposób kompleksowy pierwszy z opisanych modeli, czyli pośrednictwo – w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych. Trzeba podkreślić, że ta forma dropshippingu jest obecnie dominująca i najbardziej popularna wśród podatników.

Model pośrednictwa na gruncie PIT

Nie budzi wątpliwości, że dropshipping stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak możemy przeczytać w art. 5a pkt 6 ustawy PIT działalność gospodarcza obejmuje m.in. zarobkową działalność usługową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do żadnych innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1.

Wiemy zatem, że dropshipping w tym modelu stanowi usługę. Skupmy się jednak na dokładnym wyjaśnieniu całego procesu gospodarczego. Pomoże nam to lepiej zrozumieć zasady opodatkowania świadczonej usługi podatkiem dochodowym.

Przechodząc do sedna wskażmy, że pośrednictwo handlowe z wykorzystaniem systemów internetowych polega na zbieraniu zamówień do klientów indywidualnych, pobieraniu od nich wpłat w postaci przelewów na rachunek bankowy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta zagranicznego, będącego hurtownikiem, którego siedziba najczęściej znajduje się poza granicami kraju.

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?