JESTEŚ W STREFIE

E-commerce i podatki (1) Działalność gospodarcza czy sprzedaż prywatna? Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że obrót towarami i usługami zyskał zasięg globalny. Obecnie nie stanowi już żadnego problemu zakup przedmiotów z drugiego krańca świata. Szeroki dostęp do wielu różnych portali aukcyjnych sprawia, że obecnie coraz więcej osób zajmuje się internetowym handlem. Ta okoliczność powoduje jednak pewne komplikacje, jeżeli chodzi o prawo podatkowe. Z uwagi bowiem na fakt, iż coraz więcej osób fizycznych zajmuje się sprzedażą towarów przez Internet, dochodzi do zacierania granicy pomiędzy zwykłym zbyciem składników majątku prywatnego, a działalnością gospodarczą. Sytuacja ta powoduje wiele rozbieżności interpretacyjnych, a co za tym idzie - również wiele sporów na linii podatnik-urząd skarbowy.


W każdym tygodniu będziesz mieć możliwość zapoznania się z nowymi odcinkami i uzyskasz dostęp do kolejnych testów sprawdzających uzyskaną wiedzę. Punkty zdobywane za poprawne odpowiedzi przybliżają Cię do uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia kursu, a także wpływają na Twoją pozycję w rankingu uczestników w serwisie podatki.edukacja. Informacje o nowych odcinkach znajdziesz zarówno w sekcji tematycznej podatki.edukacja, jak i w codziennym biuletynie podatki.biz.


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (będziemy ją dalej nazywać ustawą o PIT lub ustawą pdof) zawiera katalog potencjalnych źródeł, w ramach których podatnik może uzyskiwać przysporzenie majątkowe (przychód). Tylko umiejętne i poprawne dopasowanie przychodu do odpowiedniego źródła pozwala na prawidłowe rozliczenie podatku. W zakresie handlu towarami uzyskany przychód może zostać zakwalifikowany jako:

  • pozarolnicza działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3)
  • odpłatne zbycie rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8)

Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy zawiera dalsze uszczegółowienie, ponieważ w punkcie tym wskazano, że chodzi o:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości,
  2. spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawo wieczystego użytkowania gruntów,
  4. inne rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Już na podstawie tych dwóch przepisów możemy wyprowadzić pierwsze wnioski podatkowe. Otóż sprzedaż rzeczy ruchomych (w tym również w ramach handlu internetowego) stanowi odrębne źródło przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej oraz jednocześnie, jeżeli sprzedaż miała miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W konsekwencji - jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w zakresie działalności gospodarczej i miało miejsce po upływie wskazanego okresu półrocznego to taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Z drugiej jednak strony, jeżeli zostanie ustalone, iż sprzedaż miała miejsce w ramach handlu internetowego, który jest wykonywaniem działalności gospodarczej, to powstały z tego tytułu przychód będzie uznany za pochodzący z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym przypadku bez znaczenia jest jaki okres upłynął pomiędzy nabyciem a sprzedażą towaru.


WAŻNE

Przychody z towarowego handlu internetowego mogą być kwalifikowane do dwóch źródeł przychodów: pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT) lub odpłatne zbycie rzeczy ruchomych stanowiące osobne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT).


...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?