Dziedziczenie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej bez zwolnienia

W związku z nabyciem w drodze zapisu windykacyjnego ogółu praw i obowiązków w przedsiębiorstwie spółki jawnej - podatnik (wspólnik) nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ przepis ten odnosi się wyłącznie do działalności wykonywanej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorstwa osoby fizycznej) i nie ma zastosowania do działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka będąca jednym ze wspólników w spółce jawnej. W marcu 2020 r. zmarł wieloletni wspólnik spółki, który jako jedyny był spoza grona rodziny. Zmarły wspólnik pozostawił zapis windykacyjny w testamencie notarialnym, w którym przekazał podatniczce - jako, że podatniczka wchodzi w skład reprezentacji spółki - przypadające mu 10% ogółu praw i obowiązków w przedsiębiorstwie. Z dniem 11 sierpnia zapis windykacyjny został uprawomocniony przez sąd.

Podatniczka chciała wiedzieć czy jeśli zgłosi we właściwym dla niej Urzędzie Skarbowym, nabycie w drodze zapisu windykacyjnego po zmarłym wspólniku jego części udziałów w prawach i obowiązkach przedsiębiorstwa i złoży wymagane oświadczenie, że przez 2 lata od jego nabycia, będzie nadal prowadzić to przedsiębiorstwo, to czy będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4b ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatniczką. W wydanej interpretacji organ wyjaśnił:

Zapis windykacyjny jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 9811 § 1 ustawy Kodeks cywilny w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). W myśl art. 9811 § 2 ww. ustawy, przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

 1. rzecz oznaczona co do tożsamości;
 2. zbywalne prawo majątkowe;
 3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
 4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności
 5. ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Należy zauważyć, że - co do zasady - nabycie tytułem zapisu windykacyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W ustawie o podatku od spadków i darowizn przewidziano jednak sytuacje, w których nabycie tytułem mieszczącym się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolnione z opodatkowania tym podatkiem.

Zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

 1. zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;
 2. prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

W myśl art...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »