Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

23.05.2018

Działalność w mieszkaniu. Meble i urządzenia w kosztach firmy

Pytanie: Jedno z pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości lokalowej, która będzie stanowić miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i Jego żony będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywane do prowadzenia działalności. Pomieszczenie to wymaga remontu, m.in. wygładzenia i pomalowania ścian, wymiany podłóg, czy też zmiany mebli i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności. Czy istnieje możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu, kosztów remontu oraz wymiany znajdujących się w nim mebli i urządzeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2018 r. (data wpływu 8 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z wykorzystywaniem części nieruchomości lokalowej w działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 11 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.144.2018.1.MD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem poczty w dniu 11 kwietnia 2018 r. Skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.), nadanym w dniu 23 kwietnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od dnia 2 września 2016 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów pod firmą PHU XXX. Od dnia 14 września 2013 r. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim objętym ustrojem wspólności majątkowej. Wspólnie z żoną Wnioskodawca planuje zakup nieruchomości, która będzie stanowiła ich miejsce zamieszkania, a ponadto jeden z trzech pokoi znajdujących się w lokalu zostanie przeznaczony na wykonywanie działalności gospodarczej, m.in. w celu odbywania spotkań z potencjalnymi nabywcami oferowanych przez Wnioskodawcę towarów. W związku z tym, jako dłużnicy solidarni, małżonkowie zamierzają zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup wskazanej nieruchomości lokalowej.

Jedno z pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości lokalowej, która będzie stanowić miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i Jego żony będzie przez Wnioskodawcę faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowe pomieszczenie wymaga remontu, m.in. wygładzenia i pomalowania ścian, wymiany podłóg, czy też zmiany mebli i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 23 kwietnia 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nadal prowadzi działalność gospodarczą, którą rozpoczął dnia 2 września 2016 r. Działalność ta obejmuje sprzedaż produktów farmaceutycznych - jest przedstawicielem farmaceutycznym. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane są w formie VAT-7 oraz podatku liniowego (PPL), a dokumentacja podatkowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Umowa kredytu hipotecznego z Bankiem zawarta zostanie na 30 lat. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu będzie dokonywana od początku spłaty rat. Wnioskodawca będzie posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do zakupionej nieruchomości. Nieruchomość w dniu nabycia będzie zdatna do zamieszkania. Remont części nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej będzie obejmował odświeżenie ścian pomieszczenia oraz położenie paneli podłogowych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na złożony wniosek, nieruchomość lokalowa zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wyposażenie części nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej będzie obejmowało: zakup stołu z krzesłami (ok. 2 000 zł), kompletu wypoczynkowego ze stolikiem kawowym (ok. 3 000 zł), laptopa z urządzeniem wielofunkcyjnym (ok. 2 500 zł), ekspresu do kawy (ok. 2 000 zł). Odpisy amortyzacyjne będą dokonywane od części lokalu mieszkalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą, zespołów komputerowych oraz odsetek od kredytu. Wydatki na remont nie będą ujęte w wartości początkowej nieruchomości. Kwota amortyzacji zaliczana do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie obliczana na podstawie stawki liniowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy, zgodnie z art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu, odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości lokalowej, która w części będzie służyła do prowadzenia działalności gospodarczej?
  2. Czy, zgodnie z art. 22 i art. 23 ww. ustawy, istnieje możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu, kosztów remontu przedmiotowego pomieszczenia oraz wymiany znajdujących się w nim mebli i urządzeń, przy założeniu, że zarówno samo pomieszczenie, jak i znajdujące się w nim meble i urządzenia będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zgodnie z art. 22 i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za koszty uzyskania przychodu stosowną część zapłaconych odsetek liczonych od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości lokalowej, która w części będzie służyła do wykonywania działalności gospodarczej.

Ad. 2)

Zgodnie z art. 22 i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za koszty uzyskania przychodu, koszt remontu wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego pomieszczenia oraz wymianę znajdujących się w nim mebli i urządzeń przy założeniu, że zarówno samo pomieszczenie, jak i znajdujące się w nim meble i urządzenia są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca dodał, że koszty poniesione na remont i wyposażenie pomieszczenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej pozwolą na organizowanie spotkań, w celu prezentacji produktów farmaceutycznych potencjalnym i dotychczasowym klientom. Organizacja spotkań służbowych w mniej formalnej atmosferze zwiększa swobodę w prowadzeniu rozmów sprzedażowych oraz negocjacji z klientami dotyczących produktów i usług firmy farmaceutycznej oraz profitów wynikających z zawarcia lub kontynuacji współpracy z firmą farmaceutyczną. Z własnego doświadczenia Wnioskodawca wie, że spotkania z klientami na nieformalnym gruncie „przy kawie” znacząco zwiększają prawdopodobieństwo współpracy z daną firmą farmaceutyczną.

Możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości, która w części będzie służyła do prowadzenia działalności gospodarczej oraz koszty remontu i wyposażenia ww. pomieszczenia pozwoli na zgromadzenie kwot pieniędzy, które umożliwią dalszą modernizację pomieszczenia stworzonego w celu organizacji komfortowych spotkań na linii przedstawiciel – farmaceuta oraz uatrakcyjnienia i ulepszenia wyposażenia. Przyniesie to wymierne korzyści w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez zakup lepszych jakościowo mebli oraz bardziej zaawansowanego sprzętu komputerowego, m.in. laptopa, projektora, skanera, drukarek, co z pewnością przyspieszy i skróci czas potrzebny na tworzenie prezentacji w formie elektronicznej i papierowej, dzięki czemu prezentacje staną się jeszcze bardziej profesjonalne i dopracowane.

Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu spotkania i działania przedstawicielskie, spotykają się z coraz większym zainteresowaniem ze strony farmaceutów i właścicieli aptek, pozytywna opinia na złożony wniosek przyczyni się do dalszego rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w cytowanym przepisie, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma, lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem:

  • faktycznego poniesienia wydatku,
  • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »