Działalność gospodarcza: Odsetki z lokat a źródło przychodów w PIT

Z uzasadnienia: Jeśli osoba uzyskująca przychody z działalności gospodarczej posiada rachunek rozliczeniowy, za pomocą którego dokonuje wpłat i na który otrzymuje należności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą to odsetki z tego rachunku należą do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Natomiast odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych), czy odsetki od obligacji, stanowić będą zawsze przychód z kapitałów pieniężnych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Beata Cieloch, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1480/10 w sprawie ze skargi A. R. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W., działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od A. R. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W., działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 marca 2011 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1480/10, oddalił skargę A. R. - nazywanego dalej "Skarżącym", na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 marca 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że Skarżący wystąpił do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Nadwyżki posiadanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą Skarżący przekazuje na lokatę bankową (rachunek lokacyjny funkcjonujący jako subkonto rachunku bankowego) - po jej zakończeniu bank przekazuje środki wraz z odsetkami na rachunek główny. Bank nie pobiera podatku dochodowego od naliczonych odsetek. W tym stanie rzeczy Skarżący zadał pytanie: do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat? W przekonaniu Skarżącego, stanowią one przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której jest mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.". Za powyższym stanowiskiem przemawiać miała ponadto treść art. 14 ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.f. oraz wyłączenie z przychodów z kapitałów pieniężnych środków pieniężnych związanych z działalnością gospodarczą (art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.).

Wspomnianą na wstępie interpretacją podatkową Minister Finansów uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe. Zdaniem organu interpretacyjnego, wbrew temu co twierdzi Skarżący, odsetki od lokat na rachunku lokacyjnym należy zaliczyć do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. W ocenie organu interpretacyjnego, odsetek od środków trzymanych na rachunku bankowym związanym z działalnością gospodarczą nie można utożsamiać z odsetkami od lokat terminowych - nie jest to bowiem rachunek związany bezpośrednio z bieżącą działalnością gospodarczą Skarżącego.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, Skarżący wniósł skargę na powyższą interpretację podatkową. Podniesiono w niej zarzut naruszenia art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. poprzez ich błędną wykładnie. W uzasadnieniu skargi wskazano, że organ interpretacyjny bezpodstawnie uznał, iż lokata terminowa nie jest związana z działalnością gospodarczą Skarżącego - a co za tym idzie, przyjęcie, że odsetki z lokaty terminowej stanowią przychód z kapitału pieniężnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę oddalił jako niezasadną. W motywach wyroku wskazano, że prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »