Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.10.2015

Działalność gospodarcza a ryczałt od najmu prywatnego

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest właścicielem kilku nieruchomości mieszkalnych i jednej niemieszkalnej, które nie są składnikami majątku przedsiębiorstwa i zostały zakupione dla celów osobistych Wnioskodawcy. Czy Wnioskodawca, będzie mógł opodatkować przychody z tytułu wynajmu ww. nieruchomości zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%? Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 28 sierpnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-345/15-2/SJ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 28 sierpnia 2015 r. (data doręczenia 1 września 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), nadanym dnia 8 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, której przeważający zakres obejmuje obróbkę metali i nakładanie powłok na metale; Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca jest właścicielem kilku nieruchomości mieszkalnych, które nie są składnikami majątku przedsiębiorstwa i zostały zakupione dla celów osobistych Wnioskodawcy. Nieruchomości te są wynajmowane na cele mieszkalne. Przychody z najmu lokali mieszkalnych zaliczane są do źródła jakim jest najem prywatny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca złożył właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wnioskodawca zakupił dla celów osobistych nieruchomość o charakterze niemieszkalnym, która nie jest i nie będzie wpisana do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy najmu części przedmiotowej nieruchomości. Możliwe jest również wykorzystywanie ułamkowej części nieruchomości na cele prowadzonej działalności. W przypadku wykorzystania części nieruchomości na cele działalności gospodarczej nieruchomość nie będzie składnikiem majątku przedsiębiorstwa, część ta nie będzie również nigdy przedmiotem umowy najmu.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że:

  1. Posiadane nieruchomości stanowią wyłączną własność Wnioskodawcy.
  2. Na dzień złożenia uzupełnienia wniosku, Wnioskodawca wynajmuje 3 mieszkania o powierzchni 40 m2 oraz jest właścicielem nieruchomości niemieszkalnej (nie jest wynajmowana i nie jest używana w działalności gospodarczej Wnioskodawcy) o powierzchni działki 0,8233 ha, zabudowanej budynkami stanowiącymi kompleks budynków głównego ciągu produkcyjnego o powierzchni 1 274,88 m2 i budynkami pomocniczymi (garaże, magazyny) o powierzchni 910 m2 - nieruchomość ta w przyszłości będzie przedmiotem umów najmu oraz w ułamkowej części będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
  3. Umowy najmu lokali mieszkalnych nie zostały zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Umowy najmu dotyczące nieruchomości niemieszkalnej nie będą zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożone zostało 28 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, będzie mógł opodatkować przychody z tytułu wynajmu nieruchomości, wskazanych w opisie, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 6 ust. 1a w związku z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont; u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »