Działalność deweloperska a rachunkowość – projekt stanowiska KSR

Komitet Standardów Rachunkowości opracował projekt stanowiska pod roboczym tytułem „Działalność deweloperska”. Celem stanowiska jest wyjaśnienie zasad (polityki) rachunkowości, zgodnych z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), oraz postanowień Krajowych Standardów Rachunkowości, stosowanych do prowadzonej przez deweloperów działalności deweloperskiej.

Jak wynika z analizy projektu, przedmiotem stanowiska są główne zasady ujmowania, wyceny i prezentacji informacji dotyczących aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego działalności deweloperskiej prowadzonej przez deweloperów, bez względu na formę prawną tej działalności, w tym także przez kontynuujące działalność spółki celowe, powołane na czas oznaczony do realizacji jednego lub kilku przedsięwzięć deweloperskich, np. do budowy osiedla mieszkaniowego.

Podstawowe zasady

Projekt stanowiska zakłada m.in., że dla każdego odrębnego przedsięwzięcia deweloperskiego gromadzi się koszty jego wytworzenia. Przychody związane z takim przedsięwzięciem deweloperskim – w zależności od charakteru zawartej umowy deweloperskiej lub umów deweloperskich – mogą powstawać w różnych momentach. Z tej przyczyny konieczne jest przyjęcie takich zasad ujmowania wszystkich przychodów osiągniętych przez dewelopera i obciążających go kosztów osiągnięcia tych przychodów, które, umożliwiają dotrzymanie zasady współmierności sformułowanej w art. 6  ustawy o rachunkowości.

Rozliczanie i ujmowanie płatności

W przypadku gdy sprzedaż przedmiotu przedsięwzięcia deweloperskiego następuje na podstawie umowy o sprzedaż wyrobu gotowego, deweloper sprzedaje nieruchomości wybudowane lub ulepszone w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego na ogół wielu nabywcom, z którymi zawarł odrębne umowy deweloperskie o nabycie oznaczonych części nieruchomości, z chwilą gdy będą one gotowe do przekazania nabywcom. W zależności od postanowień umowy nabywca wpłaca deweloperowi zaliczkę, która podlega zwrotowi w przypadku gdy deweloper nie ukończy budowy lub ulepszenia nieruchomości zgodnie z warunkami umowy lub gdy nabywca odstąpi od umowy przedwstępnej. Umówiona cena nabycia jest zwyczajowo wpłacana deweloperowi (zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy) w całości lub prawie w całości przed przekazaniem nabywcy przedmiotu przedsięwzięcia deweloperskiego. Kwotę otrzymanej zaliczki deweloper prezentuje w sprawozdaniu finansowym w pasywach bilansu jako „Zaliczki otrzymane na dostawy” (poz. B.III.2e).

Jeżeli przedmiot przedsięwzięcia deweloperskiego jest klasyfikowany jako umowa o usługę budowlaną lub umowa o  świadczenie usług, a deweloper sprzedaje nieruchomość budowaną lub ulepszaną w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego wielu nabywcom, kwotę otrzymanej zaliczki deweloper prezentuje...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »