Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a termin złożenia SD-Z2

Pytanie podatnika: Czy 6-miesięczny termin, o którym mowa w przepisie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, do zgłoszenia przez Wnioskodawcę nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i złożenia formularza SD-Z2 należy liczyć od dnia, w którym dowiedział się on o ich nabyciu, tj. od 17 lutego 2015 r. - zgodnie z przepisem art. 4a ust. 2 ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2015 r. (data wpływu do Organu - 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym 21 września 2015 r., 24 września 2015 r. oraz 16 października 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków pieniężnych wypłaconych tytułem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków pieniężnych wypłaconych tytułem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w pismach z 11 września 2015 r. i 6 października 2015 r., znak: IBPB-2-1/4515-80/15/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 21 września 2015 r. (uiszczenie opłaty) oraz 24 września 2015 r. i 16 października 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca otrzymał z banku w Stanach Zjednoczonych środki pieniężne po zmarłej 16 października 2012 r. matce M. W., stale zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych. Matka Wnioskodawcy poważnie zachorowała, po przyjeździe do Polski zmarła.

Nie było przeprowadzonego postępowania spadkowego.

Matka Wnioskodawcy pozostawiła w banku w Stanach Zjednoczonych dyspozycję na wypadek śmierci i na jej podstawie Wnioskodawcy oraz jego dwóm synom wypłacono (przelewem na konto) środki pieniężne.

Środki pieniężne na rzecz Wnioskodawcy w kwocie 66.463,97 USD zostały przekazane przelewem na jego konto walutowe. Wnioskodawca otrzymał kwotę nieco mniejszą, z uwagi na pobrane opłaty bankowe.

W posiadaniu Wnioskodawcy znajduje się pismo z banku w Stanach Zjednoczonych z 26 lipca 2012 r. (w języku angielskim) adresowane do matki Wnioskodawcy, w którym bank potwierdza wielkość posiadanych środków.

Jak się okazało, matka Wnioskodawcy pozostawiła w banku w Stanach Zjednoczonych dyspozycję na wypadek jej śmierci wypłaty na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych w wysokości 71.054,24 USD (ostatecznie Wnioskodawca otrzymał mniejszą sumę z uwagi na pobrane opłaty bankowe).

Dopiero w dniu otrzymania przelewu środków, tj. 17 lutego 2015 r., Wnioskodawca powziął informację o złożonej przez jego matkę dyspozycji wkładem.

Natomiast jedynym dokumentem skierowanym do Wnioskodawcy jest pismo banku z 9 lutego 2015 r. (w języku angielskim) o wysokości przekazanych środków finansowych.

W uzupełnieniu z 16 października 2015 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawca wskazał, że zarówno w dacie otwarcia spadku (dacie śmierci matki), jak i w dacie otrzymania informacji o nabyciu wkładu Wnioskodawca był obywatelem Polski i posiadał w Polsce miejsce stałego pobytu.

W związku z powyższym (po przeformułowaniu) zadano następujące pytanie:

Czy w powyższym stanie faktycznym 6-miesięczny termin, o którym mowa w przepisie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, do zgłoszenia przez Wnioskodawcę nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i złożenia formularza SD-Z2 należy liczyć od dnia, w którym dowiedział się on o ich nabyciu, tj. od 17 lutego 2015 r. - zgodnie z przepisem art. 4a ust. 2 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy termin, od którego należy liczyć 6-miesięczny okres do złożenia zgłoszenia SD-Z2 uprawniającego do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, to 17 lutego 2015 r.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przepisem art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wskazuje natomiast, iż przy nabyciu wkładów oszczędnościowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą śmierci wkładcy.

Wnioskodawca podkreślił, że jak wynika z treści przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 - zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą tę okoliczność właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Wnioskodawca zaznaczył, że zdarza się, iż osoby, na rzecz których wkładca uczynił dyspozycję na wypadek śmierci dowiadują się o tym fakcie w terminie późniejszym aniżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci wkładcy, co miało miejsce w przypadku Wnioskodawcy, który powziął tę informację dopiero w dacie otrzymania środków pieniężnych na jego konto. W takich sytuacjach ma zastosowanie przepis art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, stosownie do którego jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie podatkowe stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Jak wynika z przedstawionego powyżej stanu faktycznego, Wnioskodawca dowiedział się o nabyciu przez niego praw majątkowych - w wyniku dyspozycji wkładem przez jego matkę na wypadek śmierci - dopiero w dniu przekazania środków pieniężnych na jego konto bankowe tj. 17 lutego 2015 r.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że to właśnie od ww. daty należy liczyć 6-miesięczny termin do złożenia zgłoszenia SD-Z2 uprawniającego do zwolnienia od obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 kwietnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 3370/12 wskazał, iż zgodnie z IV tezą Komentarza do art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn Michała Rusinka Lex/e/2007 - autor zajmuje ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »