Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a termin złożenia SD-Z2

Pytanie podatnika: Zmarła w dniu 17 lipca 2013 r. matka Wnioskodawcy złożyła w banku „dyspozycję wkładem na wypadek śmierci”. Wnioskodawca odkrył ww. dyspozycję w grudniu 2013 r., po czym założył w banku konto, na które w dniu 3 grudnia 2013 r. przelano środki z kont matki. Czy nabycie w dniu 3 grudnia 2013 r. i zgłoszenie przed dniem 3 czerwca 2014 r. nie zwalnia Wnioskodawcy od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 26 lutego 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu 7 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie terminu złożenia zgłoszenia SD-Z2 w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 7 maja 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie terminu złożenia zgłoszenia SD-Z2 w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Matka Wnioskodawcy, Stanisława M., w 2008 r. złożyła w banku „dyspozycję wkładem na wypadek śmierci” Stanisława M. zmarła w dniu 17 lipca 2013 r. Przeglądając pozostawione przez Nią dokumenty Wnioskodawca w grudniu 2013 r. odkrył ww. dyspozycję.

Następnie Wnioskodawca założył w banku konto, na które przelano środki z kont matki. Środki zostały przekazane w dniu 3 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca informuje ponadto, iż jest jedynym spadkobiercą - na podstawie testamentu. Sprawa o nabycie spadku jest w sądzie, ponieważ jedna z osób nie mogła być u notariusza.

Wnioskodawca zauważa, że skoro prawomocny wyrok sądu jest datą, od której liczone jest sześć miesięcy, w ciągu których zgłoszenie spadku nie powoduje obowiązku zapłacenia podatku, to czemu nabycie na podstawie dyspozycji ma być liczone od daty śmierci dysponenta, a nie od dnia faktycznego nabycia, czyli faktycznego dysponowania majątkiem. Zakładając hipotetycznie, że Wnioskodawca dowiedziałby się o ww. dyspozycji osiem miesięcy po śmierci matki, to nawet nie mógłby skorzystać z ulgi podatkowej, którą daje zgłoszenie przed upływem sześciu miesięcy. Wnioskodawca podkreśla, że środki z dyspozycji nabył po 4 miesiącach od śmierci darczyńcy - data faktycznego wpływu na Jego konto.

Nawet w formularzu SD-Z2 znajduje się rubryka „data nabycia” a nie „data śmierci”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie w dniu 3 grudnia 2013 r. i zgłoszenie przed dniem 3 czerwca 2014 r. nie zwalnia Wnioskodawcy od podatku?

Wnioskodawca uważa, że będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie środków pieniężnych po zmarłej matce na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym środki te wpłynęły na Jego konto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do ustępu 2 ww. przepisu podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia „spadek”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 922 § 1 tej ustawy, przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Na spadek składa się ogół praw i obowiązków należ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »