Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.04.2014

Dotacja z urzędu pracy a podatek dochodowy

Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolnione z opodatkowania PIT? Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia, sfinansowane z przyznanej dotacji, można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest serwis laptopów. Na rozpoczęcie tej działalności, jako osoba bezrobotna, Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy. Decyzję o przyznaniu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach programu "…", Wnioskodawca otrzymał pismem z dnia 7 grudnia 2012 r. Dnia 13 grudnia 2012 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, występującym w imieniu Starosty, a 14 grudnia 2012 r. na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłynęły środki pieniężne z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 17 153 zł. W podpisanej umowie, jako termin rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca podał dzień 1 lutego 2013 r., natomiast zgodnie z aneksem do umowy, otrzymane dofinansowanie był zobowiązany wydatkować najpóźniej do dnia 4 lutego 2013 r. Przyznane środki pieniężne przeznaczył, w wyznaczonym terminie, na zakupy zgodne z postanowieniami regulaminu przyznawania dofinansowania. Wszystkie dokonane w ramach dotacji zakupy, zostały udokumentowane fakturami zakupu, na których jako nabywca widnieje Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W ramach przyznanego dofinansowania zakupił maszyny i narzędzia, niezbędne do wykonywania działalności, zarówno o wartości powyżej 3 500 zł, jak i poniżej tej kwoty.

Po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, kwoty przyznanego dofinansowania Wnioskodawca nie zaliczył do przychodów osiąganych z działalności gospodarczej, w związku z czym, dotacja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wydatki na zakup wyposażenia w postaci maszyn i narzędzi o wartości poniżej 3 500 zł każdy, zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Maszyna o wartości 8 700 zł została wprowadzona do ewidencji środków trwałych (484-4 KST) i amortyzowana jednorazowo. Odpis amortyzacyjny nie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia – maszyn i narzędzi – o wartości do 3 500 zł, sfinansowane z przyznanej jednorazowej dotacji z Urzędu Pracy, można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności?
  3. Czy słusznie nie zaliczono odpisu amortyzacyjnego, od maszyny o wartości 8 700 zł zakupionej z przyznanej dotacji, do kosztów uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania nr 1) zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Artykuł ten ma zastosowanie do środków przyznanych jednorazowo bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę z Funduszu Pracy.

W oparciu o powyższe artykuły, Wnioskodawca uważa, że środki otrzymane przez niego, jako osobę bezrobotną, z Urzędu Pracy w imieniu Starosty, na podjęcie działalności gospodarczej, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania nr 2) w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca przedstawił listę wydatków i innych, których nie uważa się za koszt uzyskania przychodu, przy czym na liście tej nie znajdują się wydatki, sfinansowane bezrobotnemu przez Starostę, na podjęcie działalnośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »