Dotacja a limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przychód, który jest wliczany do limitu, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie będzie powiększony o tą część otrzymanej dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty bezpośrednie (zakup środków trwałych). Natomiast część dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty pośrednie, będzie wliczona do limitu, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

We wniosku o interpretację wspólnik spółki cywilnej wskazał, że spółka obecnie prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W marcu 2024 r. została podpisana z Województwem umowa o dotację. Umowa dotyczy dofinansowania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie (...). Część tej dotacji to dofinansowanie do kosztów bezpośrednich, a część to kwota dofinansowania do kosztów pośrednich. Do kosztów bezpośrednich należą wydatki dotyczące zakupu środków trwałych.

W związku z powyższym wspólnik spółki zapytał we wniosku, czy przychód spółki, który jest wliczany do limitu, który zobowiązuje do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, będzie powiększony o otrzymaną dotację. Jego zdaniem, dotacja, która jest przeznaczona na zakup lub wytworzenie środka trwałego, nie stanowi przychodu. Natomiast, wartość dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty pośrednie, będzie stanowiła przychód spółki, a tym samym będzie wliczana do limitu przychodu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem wspólnika spółki. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13 i ust. 9, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z tego przepisu wynika zatem, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymania dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • świadczenia te otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »