Dostawa samochodu a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania sprzedaży pojazdu w miesiącu, w którym nastąpi faktyczne wydanie pojazdu klientowi potwierdzone datą wydania i podpisem klienta, pomimo faktu, że faktura VAT dokumentująca sprzedaż wystawiona będzie w miesiącu poprzednim i data wystawienia faktury i data zakończenia dostawy będzie taka sama, a więc inna niż data wydania pojazdu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 lipca 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy samochodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 lipca 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy samochodów.

W złożonym wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest autoryzowanym dilerem samochodów marki Mercedes-Benz. Na dowód sprzedaży pojazdu bądź wykonania usług serwisowych na rzecz klienta, wystawia faktury VAT. Z uwagi na różny czas oczekiwania przez klienta na zakupiony pojazd, Spółka zakłada, że może się zdarzyć sytuacja, że faktura VAT dokumentująca sprzedaż pojazdu wystawiona zostanie w miesiącu wcześniejszym, niż nastąpi wydanie pojazdu. Faktury VAT wystawiane zawierają m.in. datę wystawienia faktury i datę zakończenia dostawy/usługi, które są takie same. Ponadto klient potwierdza na fakturze odbiór pojazdu wraz z datą jego odbioru. Odbiór pojazdu może być również potwierdzony podpisem klienta na dokumencie „dyspozycja wydania pojazdu", przy podpisie wskazywana jest data odbioru pojazdu. Wydanie pojazdu nie następuje w dacie wystawienia faktury i w dacie zakończenia dostawy/usługi. Umieszczenie daty zakończenia dostawy/usługi na fakturze VAT, tożsamej z datą wystawienia faktury, jest wynikiem zmiany szaty graficznej faktury. Spółka powzięła wątpliwość, kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży pojazdu w sytuacji, gdy jego wydanie nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystawiona została faktura VAT. Spółka zakłada, że data wystawienia faktury oraz data zakończenia dostawy/usługi będą takie same, zaś data odbioru pojazdu przez kupującego dotyczyć będzie miesiąca następnego. W dacie wystawienia faktury VAT na rzecz klienta, Spółka będzie w posiadaniu samochodu, który ma być przedmiotem dostawy na rzecz klienta. Samochód w dacie wystawienia faktury będzie stawiany do dyspozycji klienta. Faktura VAT będzie stanowić podstawę do zarejestrowania przez klienta pojazdu. Spółka wskazuje, że może zaistnieć sytuacja, gdy pojazd nie będzie wydany klientowi w tym samym dniu, w którym wystawiona zostanie faktura VAT, a co za tym idzie - wydanie może nastąpić w miesiącu następnym, w sytuacji gdy faktura VAT zostanie wystawiona na koniec miesiąca. Spółka zakłada bowiem sytuacje, w których klienci będą odbierać pojazd dopiero po zarejestrowaniu pojazdu i otrzymaniu tablic rejestracyjnych. Data zakończenia dostawy wskazana w szacie graficznej faktury oznacza jedynie datę jej wystawienia. Nie jest to jednak rzeczywista data zakończenia dostawy. Za datę zakończenia dostawy, Spółka rozumie bowiem datę faktycznego, rzeczywistego odbioru pojazdu przez klienta. Zgodnie z art. 155 paragraf 2 Kodeksu cywilnego, do przeniesienia własności rzeczy niezbędne jest przeniesienie posiadania rzeczy. Data odbioru pojazdu wskazana na fakturze lub data na dyspozycji wydania pojazdu, stanowi rzeczywistą datę zakończenia dostawy - wydania pojazdu klientowi i przejścia praw własności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania sprzedaży pojazdu w miesiącu, w którym nastąpi faktyczne wydanie pojazdu klientowi potwierdzone datą wydania i podpisem klienta, pomimo faktu, że faktura VAT dokumentująca sprzedaż wystawiona będzie w miesiącu poprzednim i data wystawienia faktury i data zakończenia dostawy będzie taka sama, a więc inna niż data wydania pojazdu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy faktura VAT wystawiona zostanie w miesiącu wcześniejszym, niż nastąpi wydanie pojazdu, obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży pojazdu powstanie w momencie faktycznego wydania pojazdu klientowi. W świetle art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarowi usług, w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie. W myśl przepisów obowiązujących do końca 2013 r., obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wydania towarów lub wykonania usług, jednak gdy czynność ta wymagała potwierdzenia fakturą - z chwilą wystawienia faktury nie później niż 7 dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Od dnia 1 stycznia 2014 r. moment dostawy towarów i wykonania usług determinuje moment powstania obowiązku podatkowego. Poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, moment wystawienia faktury jest bez znaczenia.

Jak stanowi art. 106i ust. 7 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. nie sprzeciwiają się zatem wystawieniu faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem zapłaty (całości lub części). W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego przez Spółkę, bez znaczenia pozostanie data wystawienia faktury. Nie można również przyjąć, że data zakończenia dostawy, która widnieje na fakturze VAT, tożsama z datą wystawienia faktury, jest istotna dla określenia mome...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »