Doradztwo i sporządzanie zeznań podatkowych a VAT

Pytanie podatnika: Czy do usług sporządzania jednorazowych zeznań podatkowych w oparciu o pojedyncze zlecenia można zastosować zwolnienie z VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług rachunkowo-księgowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług rachunkowo-księgowych.

Wniosek uzupełniono pismem z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 3 grudnia 2014 r. nr IBPP1/443-932/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) rozpoczęła swoją działalność na podstawie umowy aktu notarialnego z dnia 23 lipca 2012 r., wpis do KRS został dokonany dnia 31 sierpnia 2012 r. Zgłoszenie rejestracyjne do VAT zostało złożone 31 lipca 2012 r. (do wskazanego dnia włącznie nie były wykonywane czynności opodatkowane); w deklaracji VAT-R została zaznaczona pozycja „podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT”. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W roku 2012, 2013, 2014 obrót nie przekroczył 150.000 zł, ze względu na skalę prowadzonej działalności i trend cenowy na rynku Spółka nie przewiduje, aby ta kwota została przekroczona również w najbliższych latach. Spółka prowadzi działalność rachunkowo-księgową (PKD 69.20.Z). Z klientami zawierane są umowy o świadczenie usług w ramach których wykonywane są następujące czynności: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji podatkowych (książka przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtu, rejestry VAT); obsługa ZUS, kadr, rozliczenia roczne z dochodów krajowych i zagranicznych. Spółka prowadzi swoją działalność tylko w oparciu o certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów. Spółka nie udziela porad podatkowych, prawnych oraz finansowych, nie zajmuje się doradztwem podatkowym. Od 2015 r. Spółka chciałaby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:
1.Wnioskodawca składa deklarację VAT-7 w okresach kwartalnych i odprowadza podatek należny.
2.Firma nie planuje w ramach swojej działalność wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3.Firma udziela wyjaśnień do zastosowanych zapisów księgowych, udziela odpowiedzi na zadane pytania z obszaru dokonywanych księgowań np. „w jaki sposób zostanie pod względem podatkowym ujęta faktura na opłatę wstępną w leasingu operacyjnym...”, „ile będą wynosić składki ZUS osoby zatrudnionej na umowę o pracę przy zadanej kwocie wynagrodzenia...” itp.
4.Firma prowadzi:

  1. księgi rachunkowe w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3).

5.Usługi wskazane we wniosku są świadczone wyłączenie w oparciu o kompleksową obsługę księgową na podstawie zawieranych umów, nie wyklucza się sporządzania jednorazowych zeznań podatkowych.
6.W zależności od potrzeb rynku mogą pojawić się pojedyncze zlecenia dotyczące wypełniania zeznań podatkowych.
7.Na dzień złożenia uzupełnienia wniosku, Wnioskodawca nie zatrudnia doradców podatkowych oraz prawników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym Spółce przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W prawie podatkowym brak jest definicji „doradztwa”, stąd można się odwołać do Słownika języka polskiego PWN (źródło: www.sjp.pwn.pl), gdzie doradzać to „dawać rady, udzielać porad, wskazywać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Wobec powyższego należy zauważyć, iż prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów czy innych ewidencji, jak również sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa nie posiada symptomów doradztwa, a jedynie jest wykonywaniem czynności zleconych w oparciu o dostarczone dokumenty i informacje przez klientów. Zwrócić również należy uwagę na fakt, iż Spółka w momencie wpisu do KRS wpisała jako podstawową działalność – PKD 69.20.Z, tj. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Sąd natomiast zarządzeniem nakazał zmianę w umowie Spółki i poprawę wniosku ze względu na brak uprawnień do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, wobec czego Spółka aktem notarialnym z dnia 20 sierpnia 2012 r. dokonała zmiany umowy Spółki w ten sposób, iż jako działalność podstawową określono PKD 69.20.Z „Działalność rachunkowo-księgowa” czyli bez doradztwa podatkowego.

Innym aspektem, który należy poruszyć jest kwestia zapisów w art. 76a ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, który przed nowelizacją brzmiał: ust. 1 „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust 3 pkt 2-6”; ust. 2 „Przedsiębiorcy wykonujący działalność, o której mowa w ust 1, są również uprawnieni do wykonywania działalności obejmującej: 1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ew...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »