Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

05.03.2014

Dorabiający emeryt i składki ZUS

Pytanie: W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Świadczenie nie jest wysokie i nie wystarcza mi na wszystkie wydatki. Rozglądam się za dodatkowym zajęciem i w związku z tym mam pytanie. Czy wynagrodzenie, np. z umowy zlecenia, dorabiającego emeryta jest oskładkowane?

Odpowiedź:

Podleganie ubezpieczeniom społecznym osób dorabiających do emerytury lub renty zależy od rodzaju zawartej umowy lub prowadzonej działalności oraz tego, czy umowa ta lub działalność stanowi dla emeryta lub rencisty jedyny tytuł do ubezpieczeń.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustalając zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, posługuje się pojęciem „osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty”. A zatem, znaczenie ma tu sam fakt ustalenia prawa do emerytury lub renty, a nie faktyczne pobieranie tych świadczeń.

Należy tu dodać, że pod pojęciem „renta” czy „emerytura” należy tu rozumieć wyłącznie świadczenie pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego (realizowanego w naszym kraju przez ZUS i KRUS) bądź zaopatrzenia emerytalnego (np. żołnierzy zawodowych czy funkcjonariuszy Policji). Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to świadczenie z polskiego, czy zagranicznego systemu ubezpieczenia bądź zaopatrzenia społecznego.

I tak, nie jest rentą renta wypłacana na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renta wyrównawcza). Nie jest również rentą renta socjalna przyznawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Ponadto, dla celu ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych, pobieranie uposażenia rodzinnego przysługującego w razie śmierci sędziego albo sędziego w stanie spoczynku członkom jego rodziny należy traktować jak pobieranie renty rodzinnej.

Umowa o pracę, umowa zlecenia itp.

Pracownicy, członkowie spółdzielni, funkcjonariusze Służby Celnej, mający ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zleceniobiorcy, mający ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.

Uwaga! Osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty, które zawarły umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania tej umowy. Zasadę tę stosuje się także w przypadku, gdy na podstawie takiej umowy wykonywana jest praca na rzecz pracodawcy, z którym osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty pozostaje w stosunku pracy.

Osoby odbywające służbę zastępczą oraz żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, posiadający prawo do emerytury lub renty (renty rodzinnej) z tytułu tej służby, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Działalność gospodarcza

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Przy czym obowiązek ten dotyczy jedynie osób, które mają ustalone decyzją ZUS prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego. Dotyczy to rent z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w:

  • ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nie dotyczy natomiast osób pobierających renty rodzinne, a także rencistów spoza systemu powszechnego, mających prawo do np. wojskowych lub policyjnych rent inwalidzkich przyznawanych z tytułu niezdolności do służby, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »