Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

31.10.2018

Domniemanie istnienia stosunku pracy sposobem na umowy śmieciowe?

Prawne uprzywilejowanie umów o pracę (w postaci wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy) kolidowałoby zarówno z zasadą swobody nawiązania stosunku pracy, jak również z systemem prawa cywilnego, wedle którego umowa cywilna, zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i na podstawie zgodnej woli stron, stanowi dozwoloną prawem formę nawiązania stosunku prawnego i jej udowodnienie nie powinno odbywać się w formie obalania domniemania - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 25677 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy

Szanowna Pani Minister,

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła wyniki kontroli w sprawie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W I półroczu 2018 r. inspektorzy przeprowadzili ponad 7 tys. kontroli przestrzegania art. 22 Kodeksu pracy. W 883 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych. Najczęściej umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę stosuje się w budownictwie – 14,8 proc., w firmach świadczących usługi w zakresie zakwaterowania i w usługach gastronomicznych – 15,4 proc. oraz w handlu i w naprawach – 14,2 proc. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przeciwko prawom pracownika w 190 przypadkach inspektorzy nałożyli karę grzywny, do sądów skierowali 33 wnioski o ukaranie. Z ustaleń PIP wynika, że nadal sytuacja na rynku pracy – szczególnie lokalnie, w mniejszych ośrodkach – pozostaje trudna i powoduje, że osoby szukające pracy godzą się na wszelkie proponowane im warunki zatrudnienia, aby tylko podjąć lub utrzymać jakąkolwiek pracę. Jak oceniono w raporcie, ta okoliczność często jest wykorzystywana przez pracodawców również przy dopuszczeniu się innych nieprawidłowości względem zatrudnionych. Inspekcja postuluje, aby m.in. ustanowić domniemanie istnienia stosunku pracy dla osób wykonujących pracę najemną w warunkach o przeważających cechach charakterystycznych dla stosunku pracy. Ponadto, zdaniem PIP, należałoby wprowadzić obowiązek zgłaszania każdego podlegającego ubezpieczeniu społecznemu pracownika do tego ubezpieczenia przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

Czy ministerstwo planuje ustanowienie domniemania istnienia stosunku pracy dla osób wykonujących pracę najemną w warunkach o przeważających cechach charakterystycznych dla stosunku pracy?
Czy ministerstwo planuje wprowadzić obowiązek zgłaszania każdego podlegającego ubezpieczeniu społecznemu pracownika do tego ubezpieczenia przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy?

Poseł Anna Elżbieta Sobecka

29 sierpnia 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25677 w sprawie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy

W odpowiedzi na interpelację nr 25677 Pani Poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy uprzejmie informuję, co następuje.

W świetle przepisów Kodeksu pracy (art. 22 § 1) – przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Stosownie zaś do brzmienia § 11 i § 12 cyt. artykułu, zatrudnienie przy spełnieniu powyższych przesłanek jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy i nie jest dopuszczalne w tej sytuacji zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Sankcja za naruszenie ww. przepisów jest zawarta w art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy, który stanowi, iż kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Powołane wyżej regulacje stanowią zatem podstawę działań Państwowej Inspekcji...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »