Dokumentowanie zakupów dokonywanych przez Radę Rodziców

Rada rodziców jest częścią placówki oświatowej, tj. szkoły utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. gminę) w formie jednostki budżetowej (np. gminnej jednostki budżetowej). Podatnikiem VAT jest wobec tego dana jednostka samorządu terytorialnego. W takim przypadku rady rodziców nie można uznać odrębnego od jednostki samorządowej podatnika VAT.

Interpelacja nr 16628 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług świadczonych na rzecz rad rodziców

Szanowny Panie Premierze!

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego otrzymuję sygnały o problemie związanym z opodatkowaniem towarów dostarczanych i usług świadczonych na rzecz rad rodziców (dalej: rady) w rozumieniu art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zmianami; dalej: Prawo oświatowe).

Trudności w określeniu sposobu dokumentowania dostawy towarów/świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zmianami; dalej ustawa VAT) na rzecz rad dotyczą najczęściej sytuacji, w której rodzic lub inna osoba związana z daną społecznością (szkołą) w czynie społecznym podejmuje się działania na rzecz społeczności (np. zakupu cateringu lub usług transportu uczniów, zakupu biletów do kina lub teatru, zamówienia usługi koncertu, jakie będzie miał miejsce na terenie szkoły czy przedszkola). Rodzice mogą takie towary/usługi nabywać lub, w przypadku przedsiębiorców, dostarczać towary/świadczyć usługi we własnym zakresie.

Działania takie należy ze wszech miar zaaprobować jako wyraz samorządności, przejawiający się w dobrej organizacji i Rzeczpospolita Polska powinna takie działania wspierać, tworząc przejrzyste i korzystne warunki do ich podejmowania. Niestety, z uwagi na niejasny status rad na gruncie ustawy o VAT, nieuregulowany także w żadnym innym akcie prawnym, aktywni rodzice narażają się przy tym na sankcje związane z niewłaściwym udokumentowaniem transakcji.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Prawa oświatowego rady reprezentują ogół rodziców uczniów. Ani Prawo oświatowe, ani inna ustawa, w szczególności ustawa o VAT, nie zawiera dokładniejszych unormowań regulujących status prawny rad. Co więcej, z uwagi na brak przymiotu podatnika/płatnika/inkasenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018, ze zmianami) rada nie jest uprawniona do rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących spraw podatkowych w trybie wniosku o interpretację indywidualną wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i nie dysponuje w praktyce metodą zabezpieczenia prawidłowości praktyki na gruncie przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy o VAT.

Jednocześnie dla celów księgowych/dokumentacyjnych wiele rad żąda od dostawców towarów lub usług faktur. Dzięki temu rozwiązaniu rozliczenia rad ze szkołą czy rodzicami uczniów stają bardziej przejrzyste niż w przypadku pobierania jedynie paragonów.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »