Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.04.2014

Dokument celny z błędami a termin odliczenia VAT od importu towarów

Pytanie podatnika: W którym miesiącu przysługuje firmie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zaimportowanych towarów? W miesiącu otrzymania dokumentu celnego (PZC) oraz dwóch kolejnych, czy też dopiero w miesiącu otrzymania decyzji z Urzędu Celnego? Jeżeli prawo do odliczenia podatku ma przysługiwać dopiero w momencie otrzymania decyzji, to dotyczy to całego dokumentu celnego, czy tylko pozycji w których stwierdzono błędy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismami z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 19 lutego 2014 r) oraz 13 marca 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu celnego zawierającego błędy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu celnego zawierającego błędy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 17 lutego 2014 r. oraz 13 marca 2014 r. poprzez doprecyzowanie przedmiotu wniosku, opisu sprawy oraz zakresu pytania nr 2 wniosku ORD-IN.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka - Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka dokonuje importu towarów służących sprzedaży opodatkowanej z Chin na terytorium Polski. Zgłoszeń celnych w imieniu firmy dokonuje Agencja Celna. W kilku zgłoszeniach Agencja popełniła błędy wpisując błędne ilości zaimportowanych towarów lub błędne określenie jednostki miary (pary zamiast sztuki). Odliczeń podatku VAT firma dokonuje na podstawie otrzymanych dokumentów PZC, których wartość jest ustalona prawidłowo - popełnione błędy nie mają wpływu na wielkość zadeklarowanych kwot. Po zauważeniu błędów firma za pośrednictwem Agencji zwróciła się do Urzędu Celnego o sprostowanie błędów. Wnioskodawca oczekuje na otrzymanie decyzji w tej sprawie.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany wskazał, że przedmiotem importu z Chin była odzież robocza i art. bhp - obuwie, rękawice, bluzy, spodnie, koszule, kurtki, płaszcze. Import towarów objętych PZC z błędami miał miejsce w październiku 2013 r., natomiast PZC zawierające błędy wpłynęło do firmy w październiku 2013 r. W przedmiotowym zgłoszeniu celnym kwota podatku VAT została wykazana prawidłowo. Korekta zgłoszenia w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego nie będzie dotyczyć kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów, a popełnione błędy na dokumencie celnym nie mają wpływu na cenę faktycznie uzgodnioną pomiędzy stronami transakcji i rzeczywiście zapłaconą.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 marca 2014 r., na wezwanie tut. Organu do jednoznacznego wskazania zakresu zadanego pytania nr 2 wniosku ORD-IN, tj. wskazania jakich pozycji dokumentu celnego będzie dotyczyła przedmiotowa korekta zgłoszenia, które mogłyby mieć wpływ na prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. dokumentu celnego, Wnioskodawca wskazał, że w decyzji Naczelnika UC skorygowano następujące pozycje dokumentu celnego: Formularz SAD 1/2 poz. 2 pole 31 (kod CN/Opis).

Zainteresowany dodał, że dokonano odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanego dokumentu celnego. Odliczenia podatku dokonano w miesiącu otrzymania dokumentu celnego PZC, tj. w deklaracji składanej za październik 2013 r. Podatek VAT wynikający z importu towarów został opłacony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. W którym miesiącu przysługuje firmie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zaimportowanych towarów? W miesiącu otrzymania dokumentu celnego (PZC) oraz dwóch kolejnych, czy też dopiero w miesiącu otrzymania decyzji z Urzędu Celnego?
 2. Jeżeli prawo do odliczenia podatku ma przysługiwać dopiero w momencie otrzymania decyzji, to dotyczy to całego dokumentu celnego, czy tylko pozycji w których stwierdzono błędy?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje firmie w miesiącu otrzymania dokumentu celnego oraz dwóch następnych.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z ust. 2 pkt 2 tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.

Należy również zaznaczyć, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego wyrażającą się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »