Dokonanie dostawy towarów oraz zasadności anulowania faktur VAT

Pytanie podatnika: Czy dochodzi do dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT kiedy spółka nie dostarczy klientowi faktury sprzedaży, co skutkuje tym, że pozostaje ona w posiadaniu kompletu dokumentów sprzedaży (w tym obu egzemplarzy - oryginału i kopii faktury), a klient nie odbierze zamówionych przez siebie samochodów? Czy w takiej sytuacji spółka uprawniona jest do anulowania wystawionej faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania dostawy towarów oraz zasadności anulowania faktur VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania dostawy towarów oraz zasadności anulowania faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

 1. X. sp. z o.o. (dalej: „Spółka" lub „Wnioskodawca") jest autoryzowanym dilerem samochodów marki X.
 2. Przeprowadzenie każdej transakcji sprzedaży samochodów przez Spółkę jest kilkuetapowe. W pierwszym etapie sprzedaży Spółka zawiera z klientem umowę kupna-sprzedaży samochodu (samochodów). Zawarcie umowy, co do zasady, obliguje klienta do wpłacenia zaliczki na poczet ceny sprzedaży. Wpłata zaliczki nie jest wymagana w przypadku klientów, z którymi Spółka zbudowała trwałe relacje biznesowe.
 3. Zawarcie umowy jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia na dostawę samochodu (samochodów) i umożliwia wysłanie dyspozycji wyprodukowania samochodu (samochodów) lub, w przypadku samochodów już wyprodukowanych, przygotowania samochodu (samochodów) do przekazania klientowi.
 4. W chwili, kiedy samochód (samochody) jest gotowy do odbioru, Spółka informuje o tym fakcie klienta. Klient deklaruje wówczas gotowość do odbioru stosownej faktury dokumentującej sprzedaż. Faktura dokumentująca sprzedaż samochodu (samochodów) jest generowana przez system wspomagający sprzedaż i drukowana w formie oryginału i kopii. Wygenerowana faktura jest automatycznie księgowana i wprowadzana do rejestru sprzedaży VAT.
 5. Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami faktura może być doręczona klientowi za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście przez pracownika Spółki. Dopiero otrzymanie przez klienta faktury pozwala mu na podjęcie dalszych czynności związanych z nabyciem samochodu (m.in. rejestracja pojazdu). W standardowych okolicznościach, klient odbiera fakturę wraz z kompletem dokumentów, rejestruje i - po dokonaniu rejestracji - odbiera samochód (samochody).
 6. Wyjątkowo może się zdarzyć, że po wygenerowaniu faktury, zgodnie z opisaną procedurą, faktycznie nie dojdzie do przekazania klientowi faktury oraz pozostałych dokumentów, a w konsekwencji klient ten nie zarejestruje i nie odbierze samochodu (samochodu). Takiej sytuacji dotyczy niniejszy wniosek.
 7. Jeśli w terminie określonym w umowie nie dojdzie do przekazania klientowi ani faktury, ani samochodu, umowę uznaje się za rozwiązaną, a Spółka może sprzedać samochód (samochody) innym klientom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczenie jak we wniosku):

 1. Czy dochodzi/dojdzie do dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, kiedy to Spółka nie dostarcza/nie dostarczy klientowi faktury sprzedaży, co skutkuje tym, że pozostaje/pozostanie ona w posiadaniu kompletu dokumentów sprzedaży (w tym obu egzemplarzy - oryginału i kopii faktury), a klient nie odbiera/nie odbierze zamówionych przez siebie samochodów?
 2. Czy Spółka uprawniona jest/uprawniona będzie do anulowania wystawionej faktury w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, kiedy to Spółka nie dostarcza/nie dostarczy klientowi faktury sprzedaży, co skutkuje tym, że pozostaje/pozostanie ona w posiadaniu kompletu dokumentów sprzedaży (w tym obu egzemplarzy - oryginału i kopii faktury), a klient nie odbiera/nie odbierze zamówionych przez siebie samochodów?

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. W ocenie Spółki, nie dochodzi/nie dojdzie do dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, kiedy to Spółka nie dostarcza/nie dostarczy klientowi faktury sprzedaży, co skutkuje tym, że pozostaje/pozostanie ona w posiadaniu kompletu dokumentów sprzedaży (w tym obu egzemplarzy - oryginału i kopii faktury), a klient nie odbiera/nie odbierze zamówionych przez siebie samochodów.
 2. W ocenie Spółki, Spółka uprawniona jest/uprawniona będzie do anulowania wystawionej faktury w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, kiedy to Spółka nie dostarcza/nie dostarczy klientowi faktury sprzedaży, co skutkuje tym, że pozostaje/pozostanie ona w posiadaniu kompletu dokumentów sprzedaży (w tym obu egzemplarzy - oryginału i kopii faktury), a klient nie odbiera/nie odbierze zamówionych przez siebie samochodów.
 3. W nawiązaniu do pytania pierwszego, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Chodzi tu o taką czynność, która daje otrzymującemu prawo do dysponowania rzeczą oraz do sprawowania faktycznego władztwa nad rzeczą. Nie chodzi tu o przeniesienie prawa własności do rzeczy.
 4. Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego/opisu zdarzenia przyszłego oraz stosownych regulacji ustawy o VAT prowadzi do stwierdzenia, że skoro dopiero doręczenie (odbiór) faktury daje/będzie dawało nabywcy możliwość zarejestrowania samochodu (a dopiero w dalszej kolejności jego odbioru), to właśnie ta czynność powinna być uznana jako czynność dająca mu prawo do dysponowania towarem jak właściciel. W konsekwencji, ponieważ w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie ma/nie będzie miało miejsca doręczenie klientowi faktury ani samochodu, to nie dochodzi/nie dojdzie również do przeniesienia na klienta prawa do dysponowania samochodami jak właściciel, a zatem nie ma/będzie mieć miejsca dostawa towarów. Innymi słowy, ponieważ Spółka jest w posiadaniu zarówno faktury wraz z kompletem dokumentów, jak i samochodu oraz ponieważ wiadome jest, że Spółka nie wyda klientowi ani faktury, ani samochodu, dostawa towarów (transakcja sprzedaży samochodu/samochodów) w ogóle nie ma/nie będzie mieć miejsca.
 5. W nawiązaniu do pytania drugiego, zgodnie z przepisem art. 106b ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą, m.in. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT możliwe jest wystawienie faktury (jednak nie wcześniej niż 30 dni) przed dokonaniem dostawy towarów lub przed wykonaniem usługi.
 6. W sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego nie doszło/nie dojdzie do dostawy towarów. Z kolei wygenerowana faktura nie została (i nie zostanie) wydana klientowi.
 7. Spółka zwraca uwagę, że ani przepisy ustawy o VAT, ani przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wygenerowanych faktur. W praktyce jednak dopuszczalne jest tzw. „anulowanie faktury", które dotyczy tylko tych dokumentów rozliczeniowych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »