Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT

Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzają sprzedaż towaru lub wykonanie usługi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lecz również osobom fizycznym jej nieprowadzącej lecz wyłącznie na ich żądanie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Ustawa o VAT oraz rozporządzanie przewidują sześć rodzajów szczególnych oznaczeń, które należy umieszczać na fakturach w przypadku transakcji zawieranych w określonych okolicznościach lub przez określone podmioty. Należy je stosować w stosunku do niżej wymienionych sposobów opodatkowania.

 1. Metoda kasowa
 2. Samofakturowanie
 3. Odwrotne obciążenie
 4. Procedura marży
 5. Faktura VAT RR
 6. Faktury podatników zwolnionych z VAT

O czym jest ten artykuł:
Fakturę VAT wystawiają podatnicy w różnych sytuacjach. Wystawiają ją np. podatnicy zwolnieni z VAT - podmiotowo lub przedmiotowo, podatnicy stosujący odwrotne obciążenie itp. Wyjaśniamy, jakie elementy dodatkowe powinna zawierać wystawiana faktura.

Metoda kasowa

Możliwość rozliczania się tym sposobem mają mali podatnicy. Polega ona na obowiązku odprowadzenia VAT dopiero po uzyskaniu całości lub części zapłaty od kontrahenta, który zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny lub z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż 180 dnia, od momentu wydania towaru lub wykonania usługi o ile druga strona transakcji jest przedsiębiorcą zwolnionym z VAT lub osobą prywatną.

Za małych podatników zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT uważa się podatników VAT:

 • których wartość sprzedaży wraz kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Limit ten a 2019 rok wynosi w zaokrągleniu 5.135.000 zł,
 • prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Na rok bieżący limit ten wynosi 193.000 zł.

Określenie „metoda kasowa” musi być również umieszczane na fakturach dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

 • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
 • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towaru w zamian za odszkodowanie,
 • dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej i sądowej dostawy towarów,
 • świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług,
 • świadczenia usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT (finansowych, ubezpieczeniowych),
 • świadczenia usług przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do jego kompetencji na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli podatnik pomimo spoczywającego na nim obowiązku na wystawionej przez siebie fakturze nie umieści adnotacji „metoda kasowa” będzie obowiązany błąd ten naprawić poprzez wystawienie faktury korygującej, za pomocą której uzupełni ten dokument sprzedaży o niezbędne informacje. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2016 r., sygn. IPPP1/4512-1151/15-5/15.

Samofakturowanie

Stanowi ono wyjątek od zasady, iż faktura wystawiana jest przez sprzedawcę. Polega na tym, że dostawca wydaje towar lub wykonuje usługę lecz nie potwierdza tego zdarzenia żadnym dokumentem. Ustawodawca dopuścił przerzucenie tego obowiązku na nabywcę świadczenia, który wystawia fakturę samemu sobie (stąd nazwa procedury). Możliwość taka dotyczy nie tylko samych faktur lecz także ich korekt i duplikatów.

Aby możliwe było wystawianie faktur przez nabywcę, musi on zawrzeć ze sprzedawcą umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika VAT. W umowie musi zostać określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur dostawców (usługodawców) oraz zakres towar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »