Dochody zagraniczne a prawo do ulgi abolicyjnej

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe za rok 2016 w Polsce? Czy wykonywanie pracy najemnej od 1 stycznia 2016 r. w Katarze na rzecz pracodawcy/podmiotu z faktycznym zarządem usytuowanym w Belgii uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi abolicyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2015 r. złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP (data wpływu 25 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia zeznania w Polsce i prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 25 września 2015 r. za pośrednictwem platformy ePUAP został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia zeznania w Polsce i prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., (doręczonym w dniu 18 grudnia 2015 r. za pośrednictwem platformy ePUAP), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Uzupełnienia wniosku dokonano pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r. za pośrednictwem platformy ePUAP). Ponadto przy piśmie z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) przesłano pełnomocnictwo potwierdzone przez pełnomocnika za zgodność z oryginałem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o pracę z belgijską spółką. Zakres obowiązków będzie obejmował nadzór nad montażem fasad aluminiowo-szklanych na rzecz generalnego wykonawcy firmy z Kataru, który zapewnia: transport na miejsce, samochód służbowy+paliwo, mieszkanie, telefon, miejsce pracy wraz z potrzebnym wyposażeniem. Praca będzie wykonywana jednocześnie tylko na jednym obiekcje budowlanym na terenie Kataru. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez belgijskiego pracodawcę. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał żadnych dochodów poza dochodami z pracy wykonywanej w Katarze gdzie zamierza przebywać przez cały rok z wyłączeniem kilku krótkich wizyt w Polsce.

W uzupełnieniu wniosku dodano następujące wyjaśnienia:

 1. Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce oraz posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych),
 2. belgijska firma będzie pracodawcą, a miejsce zatrudnienia to Katar,
 3. belgijska spółka nie ma w Polsce zakładu ani stałej placówki przez którą będzie płacone wynagrodzenie na rzecz Wnioskodawcy,
 4. umowa o pracę z Wnioskodawcą będzie zawarta na czas nieokreślony,
 5. miejscem pracy jest Katar,
 6. w Belgii Wnioskodawca nie będzie wykonywał jakiejkolwiek pracy, co ważne nigdy tam nie pracował uprzednio dlatego trudno mówić o oddelegowaniu,
 7. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał dochodów w Polsce.

Zgodne z opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca „zamierza zawrzeć umowę o pracę”, czyli w przyszłości, a konkretnie od 1 stycznia 2016 r., co zatem idzie pytanie dotyczy zeznania podatkowego za rok 2016.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

 1. Czy Wnioskodawca będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe za rok 2016 w Polsce?
 2. Czy wykonywanie pracy najemnej od 1 stycznia 2016 r. w Katarze na rzecz pracodawcy/podmiotu z faktycznym zarządem usytuowanym w Belgii uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi abolicyjnej?

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym w uzupełnieniu wniosku):
W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. la ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).
Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca jest obywatelem Polski i polskim rezydentem podatkowym, który w roku 2016 zamierza wykonywać pracę najemną w Katarze. W związku z tym w rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdzie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Doha dnia 18 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 93).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 wskazanej powyżej Umowy pensje, płace i inne podobne wynagr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »