Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.07.2015

Dochody dziecka a rozliczenie samotnego rodzica i ulga prorodzinna

Pytanie podatnika: Czy dochód pełnoletniego dziecka określony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący warunek rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób wychowujących samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej należy wyliczyć po pomniejszeniu składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2015 r., (data wpływu 16 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci oraz zastosowania ulgi z tytułu wychowywania dzieci - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci oraz zastosowania ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Pismem z dnia 3 czerwca 2015 r., nr IPTPB2/4511-178/15-2/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 3 czerwca 2015 r. (data doręczenia 8 czerwca 2015 r.), natomiast w dniu 16 czerwca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 15 czerwca 2015 r.).

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni samotnie wychowuje córkę, która obecnie studiuje na III roku w Wyższej Szkole. Córka urodziła się 11 sierpnia 1990 r. Za 2014 r. Wnioskodawczyni korzystała z ulgi z tytułu wychowywania dzieci i rozliczyła dochody w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci, ponieważ w 2014 r. córka była na Jej utrzymaniu. W 2014 r. Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do ulgi z tytułu wychowywania dzieci na 1 dziecko.

W 2014 r. córka uzyskała przychody w kwocie 4 050,00 zł.

Koszty uzyskania przychodu - 878,12 zł,

Dochód - 3 171,88 zł,

Zaliczka podatkowa - 440,00 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne - 143,96 zł,

Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne - 3 027,92 zł.

Córka Wnioskodawczyni po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne osiągnęła w 2014 r. dochód w kwocie 3 027,92 zł, obliczony na podstawie art. 26 ustawy, niepowodujący powstania zobowiązania podatkowego.

W stosunku do Wnioskodawczyni i Jej córki nie miały zastosowania przepisy: art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z wyjątkiem najmu prywatnego lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zarówno dochody Wnioskodawczyni jak i Jej córki są dochodami ze stosunku pracy i umowy zlecenia. Wnioskodawczyni nie posiada informacji, czy ojciec córki korzystał w 2014 r. z odliczenia od podatku dochodowego z tytułu tzw. „ulgi prorodzinnej”. Ojciec w ogóle nie przyczynia się do utrzymania córki. Od 2012 r. Wnioskodawczyni jest rozwiedziona i nie ma żadnego kontaktu z ojcem córki. Córka przez cały 2014 r. zamieszkiwała z Wnioskodawczynią, a z ojcem nie utrzymuje kontaktu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy dochód pełnoletniego dziecka określony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący warunek rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób wychowujących samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej należy wyliczyć po pomniejszeniu składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), ulga z tytułu wychowywania dzieci oraz opodatkowanie dochodów Wnioskodawczyni jako osoby samotnie wychowującej jest Jej należna. Celem wprowadzenia ulg jest pomoc dla rodziny niepełnej, ponoszącej koszty kształcenia dziecka. Wnioskodawczyni spotkała się z interpretacją sądów WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 485/14), WSA w Łodzi w wyroku z 25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Łd 93/13), WSA w Kielcach w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Ke 640/12) i WSA w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2012 r. (sygn. I SA/OL 734/11), gdzie stwierdzono, że określając wysokość podstawy opodatkowania, należy pomniejszyć dochód o kwoty odliczeń wymienionych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym m.in. o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne). Dopiero wyliczona w ten sposób wysokość podstawy opodatkowania pozwala na określenie dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz ustaleniu czy został przekroczony dochód pełnoletniego dziecka określony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący warunek rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób wychowujących samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej. Wnioskodawczyni uważa, że ustawodawca wprowadzając ulgę z tytułu wychowywania dziecka kierował się celem prorodzinnym aby pomóc rodzicom w wychowywaniu dzieci i zmniejszenie kosztów utrzymania. Dla Wnioskodawczyni dochodem, który podlega opodatkowaniu jest dochód po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku określonych w pierwszym przedziale skali podatko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »