Dlaczego rosną opłaty za wywóz śmieci

Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska radykalnie podnosi opłaty za składowanie odpadów. Do końca 2017 roku stawka opłaty wynosiła 24,15 zł za tonę, w roku 2018 koszt wzrósł do 140 zł, a w 2019 r. kształtował się na poziomie do 170 zł za tonę. Zgodnie z rozporządzeniem, w roku 2020 stawka ta ponownie wzrasta - do 270 zł za tonę, co drastycznie wpływa na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Interpelacja nr 43 do ministra klimatu w sprawie wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska

Szanowny Panie Ministrze!

Samorządy gminne odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami na terenie gminy w ostatnim czasie borykają się z problemem wzrostu opłat za odpady. Jednym z kluczowych czynników wzrostu opłat jest radykalne podniesienie stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska radykalnie podnosi opłaty za składowanie odpadów. Do końca 2017 roku stawka opłaty wynosiła 24,15 zł za tonę, w roku 2018 koszt wzrósł do 140 zł, a w 2019 r. kształtował się na poziomie do 170 zł za tonę. Zgodnie z rozporządzeniem, w roku 2020 stawka ta ponownie wzrośnie do 270 zł za tonę, co drastycznie wpłynie na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

W ocenie wielu samorządów tak duży wzrost opłaty za składowanie odpadów jest nieuzasadniony i stawia w trudnej sytuacji gminy, związki międzygminne oraz inne podmioty odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów, które zostały zmuszone do podniesienia opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania.

Istotnym elementem kosztowym gminnych systemów gospodarowania odpadami jest koszt zagospodarowania odpadów. Wzrost opłat za składowanie odpadów w sposób bezpośredni przełoży się na koszty funkcjonowania instalacji RIPOK, a szczególnie na koszty dalszego zagospodarowania „frakcji nadsitowej”. Zarówno w odniesieniu do tej części, która z uwagi na brak cech kaloryczności może być poddana unieszkodliwieniu poprze składowanie, ale również w odniesieniu do części kalorycznej, która winna być poddana dalszemu zagospodarowaniu.

Z ogólnodostępnych informacji wynika, że w Polsce brak jest wystarczających mocy przerobowych dla instalacji, które mogą prowadzić proces ich zagospodarowania, w tym zagospodarowania ostatecznego w formie termicznej. To sprawia, że rosną ceny oferowane za przyjęcie kalorycznej frakcji nadsitowej. Nie ulega wątpliwości, że w ostatecznym rozrachunku wzrost opłat związanych ze składowaniem odpadów przełoży się na wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców polskich gmin.

Jak podnoszą samorządowcy oprócz podnoszenia opłat, samorządy gminne nie zostały wyposażone w żadne instrumentarium, którym mogłyby wpływać na zmniejszenie kosztów, a funkcjonująca zasada „samofinansowania" systemów gospodarowania odpadami sprawia, iż jedynym rozwiązaniem staje się podnoszenie opłat dla mieszkańców.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w powyższej sprawie?

2. Czy ministerstwo dostrzega wpływ wzrostu opłat za składowanie odpadów na wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców?

3. Jeżeli tak, to czy ministerstwo planuje podjąć działania mające na celu zapobiegnięcie podniesienia stawek opłat za składowanie odpadów?

Z poważaniem Marek Sowa, 19.11.2019

Odpowiedź na interpelację nr 43

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »