Dlaczego musimy kupować OC dla zarejestrowanego, choć nieużywanego pojazdu?

Za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą podczas zatrzymania lub postoju - wyjaśnił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 14543 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie obowiązku wykupienia polisy OC, w przypadku czasowej rejestracji samochodu

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana Ministra w sprawie obowiązku wykupienia polisy OC, w przypadku czasowej rejestracji samochodu, który to problem został zgłoszony do mojego biura poselskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego objęty jest obowiązkiem wykupienia polisy OC.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, na właściciela pojazdu zostaje nałożona kara finansowa, która została uzależniona od wysokości płacy minimalnej brutto ustalonej przez rząd na dany rok kalendarzowy. W przypadku posiadaczy samochodów osobowych jest to maksymalnie 2-krotność pensji minimalnej, właściciele pojazdów ciężarowych mogą zapłacić do 3-krotności jej wartości, kierowcy motocykli i skuterów nie więcej niż jedną trzecią. Co do zasady kary nałożone na właścicieli pojazdów prezentują się następująco:

- samochody osobowe – 4.000,00 zł,

- ciężarówki, ciągniki samochodowe i autobusy – 6.000,00 zł

- pozostałe pojazdy – 670,00 kary.

(podana wysokość kar dotyczy roku 2017 - dop. red.)

Ponadto zaznaczam, iż wysokość przedmiotowych kar została uzależniona od długości przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Kara za brak OC od 4 do 14 dni skutkuje nałożeniem kary w wysokości 50 % stawki wskazanej powyżej, natomiast kara za brak OC do 3 dni wynosi 20 % powyżej wskazanej stawki.

Czasowej rejestracji pojazdu, zgodnie z przepisem art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę właściciela pojazdu. Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się:

1. z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,

2. na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:

a. wywozu pojazdu za granicę,

b. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

d. na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań.

Czy ministerstwo nie uważa, że kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny są zbyt wysokie? Zwłaszcza, że przeważnie są nakładane na właścicieli, którzy w związku z brakiem możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu, nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia pojazdu niebędącego w użytku?

Czy obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia OC w dniu złożenia wniosku o czasową rejestrację pojazdu?

Zgłaszający: Agnieszka Ścigaj, Paweł Szramka

Data wpływu: 26-07-2017

Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację (nr 14543) Pani poseł Agnieszki Ścigaj oraz Pana posła Pawła Szramki w sprawie „obowiązku wykupienia polisy OC, w przypadku czasowej rejestracji samochodu”, która została przekazana do resortu finansów przez Ministerstwo Infrastruktury iBudownictwa, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Na wstępie należy wskazać na regulacje systemowe dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz na główny cel tego ubezpieczenia....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »