Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

18.01.2019

Dlaczego emerytury i renty muszą być normalnie opodatkowane

Biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawką podatku), bez względu na wysokość dochodów, stworzyłoby zamkniętą kategorię podatników cieszących się wyjątkowymi przywilejami. Takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 21961 do ministra finansów w sprawie opodatkowania rent i emerytur

Szanowna Pani Minister,

w związku z prośbami, listami, które docierają do mnie każdego dnia osobiście lub bezpośrednio do mojego biura poselskiego, zwracam się do Pani Minister z problemami polskich seniorów. Ich propozycje oraz przedstawione we wspomnianych listach pomysły są warte przemyślenia i przedyskutowania w najbliższym czasie.

Główne postulaty przedstawiane przez emerytów dotyczą ich comiesięcznych świadczeń. Emerytury i renty są według seniorów stanowczo zbyt wysoko opodatkowane, dlatego też przedstawiają swoje propozycje. Wskazują, również na fakt, że zmniejszenie kwot odciąganych z rent i emerytur spowodowałoby poprawę jakości życia polskich seniorów.

Pierwszym postulatem emerytów i rencistów jest zmniejszenie opodatkowanie świadczeń, które w tym momencie po odliczeniu podatku dochodowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego powoduje zmniejszenie o około 18% z wysokości emerytury bądź renty każdego miesiąca. Emeryci i renciści nie uchylają się od płacenia podatków, ponieważ traktują ten obowiązek jako wyraz patriotyzmu. Jednocześnie chcieliby płacić mniejszy podatek od kwoty brutto, tak by kwota netto uległa zdecydowanemu podniesieniu. Stąd ich propozycja to 3% podatku od kwoty brutto. Dla polskich seniorów, byłaby to znacząca zmiana i poprawa ich życia.

Kolejnym postulatem emerytów i rencistów jest redukcja składki na ubezpieczenie zdrowotne o 50% dla emerytów, których emerytura nie sięga średniej pensji krajowej wg komunikatorów GUS. Argumentacja dla takiego rozwiązania jest wg polskich seniorów jednoznaczna, większość z nich pracowała przez wiele lat na rzecz państwa polskiego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne były przez ich pracodawców regularnie odprowadzane, stąd też postulat, by z najmniejszych emerytur, zmniejszyć składkę zdrowotną. Podniesienie w ten sposób wysokości emerytur, dałoby seniorom realną szansę na poprawienie ich sytuacji na rynku usług medycznych.

Jako członkini Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zwracam uwagę na postulaty polskich seniorów, którzy w różnoraki sposób informują mnie o swoich problemach i bolączkach.

W związku z tymi postulatami pragnę zwrócić się o odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy planowane są jakiekolwiek zmiany dotyczące opodatkowania rent i emerytur?

2) Czy planowane jest w resorcie finansów dokonanie zmian w składce zdrowotnej dla osób z najmniejszymi emeryturami i rentami?

3) Czy zapowiadany program 500+ dla emerytów i rencistów, zostanie wprowadzony z początkiem 2019 roku?

Z poważaniem Poseł Bożena Henczyca, 24-04-2018 r.

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 21961 złożoną przez Panią Poseł Bożenę Henczycę w sprawie opodatkowania rent i emerytur, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.

poz. 483, z późn. zm.) każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych,

w tym podatków, określonych w ustawie.

Odzwierciedleniem powyższej normy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, jest zasada powszechności opodatkowania, wyrażona w treści art. 9 ust. 1, w myśl którego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Emerytura i renta stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 7 ustawy PIT. Emerytura i renta nie została wymieniona w katalogu zwolnień przedmiotowych, określonym w art. 21 ustawy PIT, ani nie zaniechano poboru podatku dochodowego od tych dochodów (przychodów). Tym samym zarówno emerytura, jak i renta podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, według obowiązującej skali podatkowej. Zgodnie z przepisami ustawy przy ustalaniu dochodów z emerytury i renty nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów, dlatego też przychód równy jest dochodowi.

Wprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych (począwszy od 1992 r.) wszystkie krajowe emerytury, renty oraz wynagrodzenia za pracę zostały ubruttowione, tj. podwyższone o kwotę należnego podatku w taki sposób, aby po potrąceniu podatku wypłacone świadczenie nie było niższe od świadczenia, jakie przysługiwało przed wprowadzeniem podatku dochodowego.

Jednocześnie obowiązujące rozwiązania podatkowe, dotyczące opodatkowania świadczeń emerytalnych i rentowych, zostały wypracowane w wyniku szerokiej, merytorycznej dyskusji społecznej oraz parlamentarnej i realizują konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa, gdyż nie stwarzają preferencji dla żadnej kategorii podatników, uzyskujących określone dochody.

W interpelacji Pani Poseł proponuje obniżenie opodatkowania emerytur i rent, w tym celu wnosi o objęcie emerytur i rent 3% podatkiem. Przy czym propozycji tej nie rozwinięto w interpelacji, stąd też nie wiadomo, czy Pani Poseł ma na myśli wprowadzenie dodatkowej stawki w obowiązującej skali podatkowej, czy raczej opodatkowanie emerytur i rent 3% zryczałtowanym podatkiem. Stanowi to zasadniczą różnicę i rodzi odmienne konsekwencje.

Należy wyjaśnić, że w przypadku opodatkowania dochodu według skali podatkowej, stawka podatku dotyczy wszystkich podatników o określonym poziomie dochodu (podstawy obliczenia podatku), bez względu na źródło powstania przychodu. Dochody podatnika opodatkowane według skali podatkowej, w tym pochodzące z różnych źródeł przychodu, podlegają kumulacji i łącznemu opodatkowaniu. Podatek ma charakter roczny. Ten sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »