Dla ZUS karta prepaid jest kartą płatniczą

Kartę przedpłaconą należy uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zakwalifikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych takich, jak płatność za artykuły objęte świadczeniem. W konsekwencji należy stwierdzić, iż otrzymywane przez pracowników Karty Sport i Kultura, Karty Holiday oraz Karty Podarunkowe stanowią świadczenia pieniężne i będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej.

 

Spółka, będąca pracodawcą i z tego tytułu płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, zamierza wprowadzić do obecnie obowiązującego regulaminu wynagradzania pracowników zapisy umożliwiające pracownikom zakup od spółki po cenach niższych niż detaliczne następujących świadczeń:

 1. prywatnej opieki medycznej (w postaci tzw. pakietu medycznego),
 2. Karty MultiSport (uprawniającej do korzystania z usług sportowych),
 3. Karty Sport i Kultura (uprawniającej do korzystania z usług sportowych i kulturalnych),
 4. Karty Holiday (uprawniającej do korzystania z usług sportowych, kulturalnych i turystycznych),
 5. Karty Podarunkowej (uprawniającej do korzystania z usług sportowych, kulturalnych i turystycznych oraz nabywania towarów). Karta podarunkowa ma charakter karty przedpłaconej umożliwiającej nabywanie towarów z wykorzystaniem środków, które przypisane są do tej konkretnej karty. Nie można w z góry określić jakie towary i usługi będą mogli nabywać pracownicy w ramach tej karty. Karta nie daje możliwości dokonania wypłaty gotówki z bankomatu.

Z finansowego punktu widzenia, różnica pomiędzy wartością płaconą przez pracownika za ww. świadczenia a ceną detaliczną będzie pokrywana przez spółkę. Spółka będzie nabywać świadczenia od podmiotów trzecich i pobierać ustaloną odpłatność od pracowników.

Regulamin wynagradzania będzie przewidywać, że kwota należna od pracownika za wybrane świadczenia będzie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika (na podstawie jego pisemnej zgody), począwszy od pierwszego miesiąca objęcia prywatną opieką medyczną lub aktywacji danej karty.

Ponadto, korzyść odpowiadająca różnicy pomiędzy wartością płaconą przez pracownika za świadczenia a ich ceną detaliczną stanowić będzie przychód pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, we wniosku o interpretację spółka zapytała, czy przychody pracowników w postaci korzyści materialnych wynikających z regulaminu wynagradzania (po wprowadzeniu stosownych zmian), a polegających na uprawnieniu do zakupu świadczeń po cenach niższych niż detaliczne, nie będą powodować obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne. Zdaniem spółki - nie.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko spółki w części dotyczącej:

 • nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wartości benefitów pracowniczych tj. pakietów opieki medycznej oraz Karty Multisport, w części współfinansowanej przez pracodawcę pracownikom - za prawidłowe,
 • nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne wartości Karty Sport i Kultura, Karty Holiday, Karty Podarunkowej w części współfinansowanej przez pracodawcę pracownikom - za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji ZUS wskazał:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wsk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »