Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.01.2016

Dla kogo ulga prorodzinna?

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 30 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 8 września 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Przy piśmie z dnia 14 września 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-416/15/BJ, stosownie do art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), powyższy wniosek został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 17 września 2015 r.).

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20 listopada 2015 r., nr IPTPB2/4511-568/15-2/AC, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 24 listopada 2015 r., natomiast w dniu 7 grudnia 2015 r. przesłano uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 30 listopada 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
W dniu 5 sierpnia 2000 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. Dnia 7 lutego 2005 r. urodził się syn M.M., który od chwili urodzenia do dnia 31 stycznia 2012 r. mieszkał z Wnioskodawcą i Jego żoną. Wnioskodawca wyprowadził się w dniu 1 lutego 2012 r., natomiast w dniu 30 czerwca 2012 r. ze wspólnego mieszkania wyprowadziła się żona z małoletnim M.M. A zatem począwszy od dnia 1 lutego 2012 r. Wnioskodawca nie mieszka wraz z synem. Pomimo to, utrzymywał stałe kontakty z dzieckiem, w szczególności poprzez odwiedziny syna.

W dniu 3 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy rozwiązał małżeństwo Wnioskodawcy poprzez orzeczenie rozwodu. Zgodnie z ww. wyrokiem władza rodzicielska nad małoletnim synem została powierzona matce, ograniczając ją jednocześnie Wnioskodawcy do współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka, takich jak: wybór szkoły, zawodu, sposobu leczenia. Miejsce zamieszkania małoletniego ustalono przy matce. Jednocześnie ustalone zostały kontakty Wnioskodawcy z synem.

Wnioskodawca nadmienia przy tym, że wykonuje w stosunku od małoletniego władzę rodzicielską, a także nieustannie bierze On udział w utrzymaniu i wychowywaniu dziecka. Wyraża się to również w terminowym regulowaniu przez Niego na rzecz dziecka alimentów zasądzonych przez Sąd Okręgowy. Niejednokrotnie oprócz partycypowania w postaci alimentów Wnioskodawca kupuje dodatkowo prezenty dla dziecka. Jednocześnie stale utrzymuje on kontakt z małoletnim i decyduje o istotnych sprawach dziecka. Wnioskodawca dodaje, że matka dziecka nie rozliczała się do chwili obecnej z Urzędem Skarbowym. Ponadto, Wnioskodawca oświadcza, że z posiadanych przez Niego informacji wie, że Jego była żona nie korzysta z odliczeń od podatku dochodowego z tytułu wychowywania dziecka z uwagi na zbyt niską wysokość osiąganych dochodów.

Jednocześnie wyjaśnia, że zdarzenie opisane powyżej dotyczy roku podatkowego 2015 (zdarzenie przyszłe). Podkreślił przy tym, że zarówno w ww. roku podatkowym, jak również w przyszłości wykonywał i będzie wykonywał władzę rodzicielską wobec małoletniego. Jakkolwiek zaś jest ona ograniczona do współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka takich jak: wybór szkoły, zawodu, sposobu leczenia, to nie ulega wątpliwości, że jest ona przez Wnioskodawcę sumiennie wykonywana. Co więcej, Wnioskodawca przez cały okres utrzymuje ścisły kontakt z synem poprzez odbywanie m.in. wizyt.

Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że w stosunku do niego oraz jego dziecka nie miały zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z wyjątkiem najmu prywatnego lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r., o podatku tonażowym. Dochody, które osiągał w roku podatkowym pochodziły natomiast ze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i były opodatkowane na zasadach ogólnych. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że jego dochody przekraczały kwoty 56 000,00 zł w roku podatkowym.

Wnioskodawca przy tym wskazuje, że jego syn, nie osiągał w roku podatkowym, którego dotyczy przedstawiony stan faktyczny żadnych dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, syn nie został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy Wnioskodawca ma prawo i w jakiej wysokości do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dziecko. Władza rodzicielska zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. &ndash...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »