Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.01.2014

Dieta ujemna a podatek dochodowy od osób fizycznych

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w części G., poz. 68 niniejszego wniosku, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2013 r. (data wpływu 18 września 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2013 r. (data wpływu 15 listopada 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 8 listopada 2013 r., Nr IPTPB1/415-603/13-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 8 listopada 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 12 listopada 2013 r., następnie w dniu 15 listopada 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data wpływu 15 listopada 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Z dniem 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Wnioskodawca jako samorządowa jednostka budżetowa zobowiązany jest stosować ww. rozporządzenie.

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia, dieta w krajowej podróży służbowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Ulega ona zmniejszeniu w warunkach wskazanych w ustępie 2 tego paragrafu. Pełna dieta przysługuje jedynie w sytuacji, gdy podróż służbowa trwa powyżej 12 godzin i pracownik koszt wszystkich trzech posiłków pokrywa sam. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zmniejszeń dokonuje się w taki sposób, że wyliczoną kwotę diety należnej za czas trwania podróży służbowej, pomniejsza się o kwotę zapewnionego posiłku, każdorazowo wyliczoną od diety podstawowej (30 zł).

Powyższe może spowodować sytuację, w której w przypadku, gdy podróż służbowa trwałaby poniżej 12 godzin – pracownik nie otrzymałby diety w ogóle, lub nawet musiałby do niej dopłacić. Najlepiej ilustruje to przykład: pracownik przebywa w podróży służbowej 7 godzin, zapewniono mu obiad. Wówczas dieta wyliczona zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a) przywołanego wyżej rozporządzenia – nie przysługuje mu. Za zapewniony obiad należy jednak pomniejszyć ją o 15 zł – tj. 50% z 30 zł – zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 2. Wówczas wystąpiłaby sytuacja, w której z tytułu rozliczenia przykładowej podróży służbowej powstałaby „dieta ujemna”.

Pracodawca nie będzie żądał od pracownika zwrotu równowartości „diety ujemnej”, co spowoduje uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 14 listopada 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że podróże odbywane przez pracowników są podróżami służbowymi w rozumieniu art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.). Pracownik składając rozliczenie polecenia wyjazdu służbowego, określi m.in. czas trwania podróży służbowej oraz wskaże, jakie posiłki miał zapewnione podczas podróży służbowej, co poświadczy własnoręcznym podpisem. Do rozliczenia kosztów delegacji nie zostaną przedłożone faktury lub rachunki dokumentujące wyłącznie koszty wyżywienia pracowników w czasie podróży służbowej. Posiłki, które pracownik otrzymuje, zapewniane są przez organizatorów szkoleń, konferencji, spotkań itp., na które pracownik jest delegowany przez pracodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w części G., poz. 68 niniejszego wniosku, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 14 listopada 2013 r., nadwyżka kosztów zapewnionego, bezpłatnego wyżywienia ponad kwotę należnej za czas trwania podróży diety określonej w § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie krajowych podróży służbowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) – będzie stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy. Przychód ten, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracodawca, jako płatnik będzie obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »