Data dokonania dostawy towarów/wykonania usługi a data sprzedaży na fakturze w 2013 r.

Pytanie podatnika: Czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2013 r. (data wpływu 4.04.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawianych faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4.04.2013 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawianych faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, opodatkowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Rok podatkowy Spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Spółka jest zarejestrowanym polskim podatnikiem VAT czynnym.

Spółka S.A., jako jednostka dominująca w Grupie X., wykonuje wobec Grupy funkcje o charakterze holdingowym. Ponadto Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie zarządzania nieruchomościami, zagospodarowania, wynajmu, kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich i budowlanych, działalność geodezyjną i poligraficzną, a także działalność polegającą na pośrednictwie finansowym, zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych i inną działalność według KRS.

Na potwierdzenie wykonanych usług lub dostarczonych towarów Spółka wystawia faktury VAT (w tym faktury korygujące „in plus” albo „in minus”) wykazując na nich m.in. datę sprzedaży (pod nazwą w treści faktury „Data sprzedaży”) oraz datę wystawienia faktury, która zazwyczaj jest inna, niż data sprzedaży. System finansowo-księgowy Spółki został skonfigurowany w taki sposób, że data sprzedaży uwidoczniona na fakturach jest tożsama z dniem dokonania dostawy lub wykonania usługi przez X. S.A

Rozporządzenie fakturowe, w brzmieniu obowiązującym do końca grudnia 2012 r. stanowiło, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży. Od dnia 1 stycznia 2013 r. ustawodawca wprowadził pewne zmiany w zakresie elementów, które powinna zawierać faktura, m.in. na fakturze zamiast daty sprzedaży należy podać datę wykonania usługi lub dokonania dostawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do końca grudnia 2012 r., wśród elementów, które powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży wymieniano dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży (§ 5 Rozporządzenia). Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące fakturowania, m.in. ustawodawca wprowadził zmiany w treści § 5 Rozporządzenia, tj. w katalogu elementów, które powinna zawierać faktura. I tak na fakturze powinny znaleźć się m.in. takie elementy jak:

  • data wystawienia faktury,
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi - o ile różni się od daty wystawienia faktury,
  • w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, przedsiębiorca może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

A zatem podstawową datą, którą musi zawierać każda faktura jest data jej wystawienia. Jeżeli zaś data wystawienia jest inna niż data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub data wykonania usługi, faktura powinna również zawierać datę: dokonania dostawy towarów lub zakończenia dostawy towarów, lub datę wykonania usługi. Innymi słowy, faktura sporządzana w dniu wykonania usługi lub w dniu wydania towarów może zawierać tylko datę wystawienia dokumentu, jeśli jednak data dostawy towarów i data wystawienia faktury będą różne, obie daty powinny być umieszczone na dokumencie.

W tej sytua...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »