Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.03.2017

Darowizna w formie aktu notarialnego nie wymaga zgłoszenia?

Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie, że darowizna środków pieniężnych dokonana na jej rzecz przez brata w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn u Wnioskodawczyni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2017 r. (data wpływu 17 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Dnia 1 lutego 2017 roku Anna K. (dalej: „Wnioskodawczyni”) zawarła z bratem Michałem Piotrem K. (dalej: „Darczyńca”) umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Na podstawie tej umowy Darczyńca dokonał darowizny środków pieniężnych w łącznej wysokości 60.000 zł na rzecz Wnioskodawczyni, zaś Wnioskodawczyni tę darowiznę przyjęła. Zgodnie z treścią aktu notarialnego środki te zostaną jej przekazane w dwunastu równych częściach, w ten sposób, że do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca począwszy od lutego 2017 roku Darczyńca będzie przekazywał ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawczyni 5.000 zł miesięcznie.

W akcie notarialnym Wnioskodawczyni zobowiązała się do udokumentowania faktu otrzymania powyższych kwot dowodami przekazania na rachunek bankowy.

Za dowód przekazania na rachunek przyjmowane więc będzie potwierdzenie otrzymania przelewu wygenerowane za pomocą strony internetowej banku Wnioskodawczyni.

Decyzja o przekazaniu darowizny w formie miesięcznych przelewów podyktowana była chęcią utrzymania płynności finansowej Darczyńcy, gdyż jednorazowe jej przekazanie byłoby znaczącym obciążeniem dla jego budżetu.

Wnioskodawczyni przewiduje, że w przyszłości może zawrzeć identyczne umowy darowizny środków pieniężnych, na podstawie których brat daruje jej określoną kwotę pieniężną wypłacaną w ratach, z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie, że darowizna środków pieniężnych dokonana na jej rzecz przez brata w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn u Wnioskodawczyni, a w szczególności że:

 • Dowodem otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawczynię jest wydruk z elektronicznego rachunku bankowego Wnioskodawczyni z potwierdzeniem otrzymanego przelewu darowizny; w związku z tym Wnioskodawczyni posiadając taki wydruk spełnia warunek do stosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn z art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d.
 • Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zgłaszania nabycia środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia ich wypłaty, ponieważ nabycie darowizny nastąpiło na podstawie umowy z bratem zawartej w formie aktu notarialnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana we wniosku umowa jest umową darowizny, spełniającą wymogi art. 888 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), która podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. Stosownie do art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.s.d ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jednocześnie w art. 4a ust. 4 u.p.s.d określone są przypadki, w których nie jest wymagane zgłoszenie nabycia do urzędu skarbowego tj. gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Wnioskodawczyni i jej brat należą do I grupy podatkowej, czyli Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn otrzymanej darowizny na podstawie art. 4a ust. 1 u.p.s.d. Jednocześnie, skoro umowa darowizny środków pieniężnych została zawarta w formie aktu notarialnego, to na podstawie art. 4a ust. 4 pkt 2. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku, dla zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, zgłaszania otrzymanej darowizny do ur...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »