Darowizna samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym i podatek VAT

Po zakończeniu leasingu operacyjnego samochodu najczęściej następuje jego wykup. Powstaje pytanie – czy powstaje obowiązek zapłaty VAT w przypadku, w którym w trakcie leasingu odliczano VAT od raty początkowej i kolejnych, ale nie dokonano odliczenia przy zakupie – ponieważ był to wykup na cele prywatne?

Odpowiedź, pozytywna dla podatników znajduje się w publikowanej dzisiaj interpretacji indywidualnej (skróty i wytłuszczenia od redakcji).

(...)

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - kancelarię radcy prawnego. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca jest stroną umowy leasingu operacyjnego dotyczącego samochodu osobowego, który był wykorzystywany wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik odliczał podatek naliczony wykazany na fakturach otrzymywanych w związku z leasingiem samochodu. Umowa leasingu kończy się (…) r. Faktura sprzedaży zostanie wystawiona przez Leasingodawcę na dane działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie zamierza jednakże księgować ww. faktury, odliczać podatku naliczonego po jego wykupie, a także nie zamierza dalej wykorzystywać pojazdu w działalności gospodarczej, nie będzie wprowadzał samochodu do ewidencji środków trwałych. Również koszty eksploatacji nie będą związane z działalnością i podatnik nie będzie odliczał podatku naliczonego. Wnioskodawca po wykupie pojazdu zamierza umową darowizny przekazać go nieodpłatnie żonie (strony zawarły umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej). Żona Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie korzystać z pojazdu jedynie do celów prywatnych.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego, który zamierza wykupić od Leasingodawcy. Od rat leasingu operacyjnego oraz od inicjalnej raty leasingowej podatek VAT był odliczany w całości, natomiast od wykupu samochodu podatek od towarów i usług nie jest odliczany w żadnej części (wykup na cele prywatne).

W okresie użytkowania pojazdu Wnioskodawca nie dokonał zakupów części składowych, które powodowałyby trwały wzrost wartości samochodu. W okresie użytkowania samochodu dokonywana była wyłącznie bieżąca konserwacja samochodu, jak przeglądy, wymiana oleju, filtrów, etc.

Pytanie

Czy darowizna ww. pojazdu w przedstawionym stanie faktycznym przez podatnika będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług?

 

 

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie czynność darowizny ww. pojazdu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j. z dnia 29 kwietnia 2022 r.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: (...) 2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W Pana ocenie samo prawo do odliczenia podatku nie przesądza o charakterze czynności. Jeżeli bowiem podatnik z takiego prawa nie skorzysta i zamierza dokonać darowizny poza sferą swojej podstawowej działalności gospodarczej to wówczas zbycie nie powinno podlegać VAT.

W interpretacjach indywidualnych wydawanych przez KIS pojawiały się poglądy, iż „Właściwym jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej”. (por. 0111-KDIB3-1.4012.1003.2020.1.ABU).

W niniejszej sprawie mimo posiadania przez Pana uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego (wystawienia przez Leasingodawcę faktury na dane Pana działalności gospodarczej) nie dokona Pan odliczenia i nie będzie korzystał z pojazdu na cele działalności gospodarczej. Pojazd nie będzie widniał w ewidencji środków trwałych.

Powyższe w Pana ocenie przesądza, iż czynność darowizny ww. pojazdu jako niesłużącego prowadzeniu działalności gospodarczej, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”: opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy: przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy: przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »